2017-03-07 14:35Pressmeddelande

Få kvinnor på vd-poster och i styrelserummen

Endast 13 procent är kvinnor på vd-posterna i landets aktiebolag. Andelen företag med kvinnor på styrelseposter är 37 procent. I jämförelse framstår börsbolagen, där kvoteringsfrågan är ständigt aktuell, som föredömen. Andelen kvinnor har ökat något jämfört med motsvarande undersökning som genomfördes 2013, men förbättringen sker långsamt.

I 13 procent av svenska aktiebolag sitter en kvinna som vd. I 37 procent av aktiebolagen med minst två styrelseledamöter återfinns minst en kvinna i styrelsen. Det är en svag ökning från 2013 då motsvarande andelar var 10 respektive 35 procent. Högst andel aktiebolag med en kvinna som vd och andel kvinnor i styrelsen finns på Gotland och lägst andel i Jönköpings län. Högst andel kvinnor i styrelser finns inom vård och utbildning och lägst inom industri och tillverkning. Det visar en unik undersökning som Almi Företagspartner gjort om könsfördelningen i svenska aktiebolag med över 5 miljoner kronor i omsättning eller minst fem anställda, fördelningen i styrelser avser aktiebolag som har två eller fler ordinarie ledamöter.

– Det värt att notera att det skett en ökning bland aktiebolagen i samtliga län i landet. Det är dessutom inom personalintensiva branscher som växer förhållandevis starkt som kvinnors representation är som högst, säger Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Företagspartner Värmland och initiativtagare till de båda undersökningarna.

Utbildning och aktivt arbete ger resultat

Även om ökningen av kvinnors representation i bolagsstyrelser under de fyra åren varit blygsam finns exempel på en snabbare utveckling. Vid en snabbenkät som nyligen genomförts av Almi Värmland bland deltagarna i Almis styrelseutbildning Styrelsekraft visade det sig att de 24 deltagare som svarade på enkäten hade ökat sina styrelseuppdrag med nästan 50 procent, från 65 till 96, efter att de gått programmet.

- Vi har satt fokus på vilken nytta aktivt styrelsearbete ger och vikten av att rekrytera rätt. Vårt aktiva arbete med frågan har gett resultat, säger Anna Lundmark Lundbergh.

Företag inom vård och utbildning har högst andel kvinnor i styrelserna

Den nyligen genomförda undersökningen visar bland annat att:

  • 13 % av aktiebolagen har en kvinna som VD.
  • 37 % av aktiebolagen finns minst en kvinna i styrelsen.
  • 47 % av de drygt 1,8 miljoner anställda i de undersökta aktiebolagen har en kvinna i företagets styrelse.
  • 69 % av aktiebolagen inom vård och utbildning har minst en kvinna i sin styrelse. Det är den bransch som har högst representation av kvinnor. Därefter kommer aktiebolag inom kultur, nöje och fritid med 54 %. Aktiebolag inom hotell och restaurang och inom tjänstesektorn har över 40 % representation av kvinnor. Lägst andel återfinns bland aktiebolag inom industri och tillverkning med 27 %.

Gotland och Stockholms län i topp

Aktiebolagen på Gotland och i Stockholms län har högst andel kvinnor som vd och nästan hälften av företagen på Gotland har minst en kvinna i sin styrelse. Stockholms och Uppsalas län har en högre andel kvinnor som vd än riksgenomsnittet.

Om Almi

Almi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och en skalbar affärsidé. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 50 kontor över hela landet.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.