2011-01-07 15:12Pressmeddelande

Fler framgångsrika företag i Västsverige

Konjunkturen i Väst fortsätter att förbättras. Näringslivet närmar sig en högkonjunktur och uppgången omfattar samtliga branscher. Det tycker vi är bra. En högkonjunktur kan innebära att fler kan få arbete, att jobben bli fler. Men med finanskrisen färsk i minnet vågar färre företag göra nödvändiga investeringar och försöker att klara sig med mer slimmade organisationer, trots att vi nu befinner oss mitt i en konjunkturuppgång. Konjunkturläget verkade inför storhelgerna vara till och med något bättre i Västra Götaland än i övriga landet. Bertil Törsäter, regionutvecklingsdirektör visar på en rad tydliga tecken på Västsveriges konjunkturuppgång (Konjunkturbarometern 24 nov 2010):

-       Fyra av tio företag nyanställer

-       Stark återhämtning inom tillverkningsindustrin

-       Högkonjunktur inom bilhandeln

-       Byggkonjunkturen lyfter

-       Stort behov av personal i konsultbranschen.

Vi på Almi har uppfattat en viss osäkerhet hos företagen att våga ta investeringsbeslut, det finns fortfarande en avvaktande inställning. Det kostar att växa och växande företag behöver tillgång till kapital för att genomföra nödvändiga investeringar, så hur får de västsvenska företagen tillgång till kapital?

Antingen har företaget tillgång till ett eget kapital och kapitalstarka ägare, eller så kan man vända sig till banken och/eller Almi. Bankkontorens företagsutlåning går till övervägande del till företag med färre än 250 anställda.

Men trots en positiv konjunkturutveckling tycks villkoren för företagen att låna av bankerna inte lätta, ett av tio bankkontor uppger att villkoren för företagslån skärpts jämfört med föregående kvartal. (Almi Företagspartner AB genomför flera gånger per år en undersökning med 150 bankkontorschefer i hela landet.) Samtidigt anger finansrådgivare på Almi i Västra Götaland att det är betydligt lättare för etablerade företag i regionen att få bankfinansiering idag jämfört med ett år sedan.

Vi som jobbar på ALMI har kontakt med företag i alla branscher, såväl enskilda individer som små och medelstora företag. Trots vissa tveksamheter vad gäller rena investeringsbeslut ser vi dagligen exempel på att

–     nya livskraftiga företag bildas

–      företag ökar sin konkurrenskraft och lönsamhet

–      företag växer – lokalt, nationellt och på internationella marknader.

Sverige vill inte gå miste om möjligheten att få fler företag att öka sin tillväxt och utvecklas, därför finns Almi med uppgiften att underlätta företagens möjligheter att skaffa kapital. Staten och Västra Götalandsregionen äger Almi Väst och vår styrelse består av politiker och företagare från Västsverige. Framgångsrika företag skapar tillväxt i Västsverige. För detta behövs entreprenörer som går hand i hand med tillgången på kapital.

Sara Wallin

VD, Almi Väst

Om Almi. Almis uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med rådgivning. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas samt att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. Almi, som ägs av staten tillsammans med regionala ägare, består av moderbolaget och 17 regionala dotterbolag


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.