2008-01-28 09:10Pressmeddelande

Fler invandrare startar eget

Intresset för att starta eget ökade kraftigt bland invandrare under 2007. Antalet som vill ha hjälp med rådgivning och finansiering ökade med 36 procent.

Allt fler invandrare söker råd inför en företagsstart. Antalet kunder i Almi och IFS rådgivningsverksamhet ökade till 3500 under 2007, en ökning med 36 procent. Även antalet nystartade företag ökar, rådgivningsverksamheten resulterade i att närmare 900 nya företag startades.


Fler kvinnor
Antalet kvinnor bland nyföretagarna fortsätter att öka. Jämfört med 2006 är ökningen 7 procent och 2007 var närmare hälften av besökarna i rådgivningen kvinnor. Andelen arbetslösa som startar eget har minskat något och är nu nere på knappt 60 procent.

– Förra året var konjunkturen bra och då ökar intresset för att starta eget. Det är särskilt roligt att intresset ökar samtidigt som det är färre arbetslösa. Det betyder att fler invandrare går från anställning till eget företag. Bland invandrare är det annars många som ”tvingas” in i företagande på grund av svårigheter att få anställning. Det är också värt att notera att antalet kvinnor fortsätter att öka. Det är en målsättning som aktivt jobbat mot inom Almi och IFS säger Maroun Aoun, vd Almi IFS AB.

Regionala skillnader
Nyföretagandet bland invandrare har en hög koncentration i storstadsområdena.

Se tabell i bilagt dokument som redovisar regional statistik över rådgivningsverksamheten i Almi IFS.

Stockholm den 28 januari 2008
För ytterligare information kontakta:
Maroun Aoun, vd, Almi IFS AB, 070-496 98 26
Lars Mårdbrant, informationsdirektör, 070-314 34 34

Almi Företagspartner
Almis uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. Almi ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 21 regionala bolag som har regionala delägare.

IFS, Insamlingsstiftelsen IFS Rådgivningscentrum
IFS startades som Internationella Företagarföreningen i Sverige 1996. Syftet är att hjälpa invandrare att starta och utveckla företag i Sverige. Det som gör IFS unikt är att rådgivarna representerar mångfalden i samhället och motverkar därmed de svårigheter som invandrare kan ha gällande språk, lagar och regler i det svenska samhället.

Våren 2007 beslutades att IFS rådgivningsverksamhet ska integreras med Almis. Tillsammans kan organisationerna erbjuda både finansiering och särskild kompetens kring invandrarföretagande. I många regioner drivs nu IFS verksamhet i Almis regi och målsättningen är en integration i samtliga regioner.


ALMI Företagspartner AB
ALMIs uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.