2013-03-18 11:31Pressmeddelande

Fler kvinnliga företagare med satsning på Almi

Almi Företagspartner Mälardalen AB får 2 080 000 kronor för projekt:
Kvinnors företagande AImi 2013-2014.

Tillväxtverket har beslutat att tilldela medel till Regionförbundet Örebro, som ska användas till att finansiera affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom ramen för programmet Främja kvinnors företagande. Målet är att kvinnors företagande ska vara en integrerad del av det strategiska tillväxtarbetet i det ordinarie företagsfrämjande systemet.

Almi Företagspartnerarbetar redan idag med finansiering och rådgivning för att utveckla företagandet. Genom att göra särskilda satsningar på kvinnor under en period kan Almi få fler kvinnor att hitta till
deras rådgivning och ta del av det stöd som erbjuds, säger Irén Lejegren (S) regionråd.

Projektet ger Almi möjlighet att efter 2014 ha ett väl inarbetat upplägg för att i framtiden möta kvinnor som är vill bli företagare. Antalet kvinnor som driver och startar egna företag idag är lågt. Syftet är att ta tillvara, utveckla samt främja kvinnors företagande i Örebroregionen.

Projektets erfarenheter tas tillvara i Almis ordinarie verksamhet och efter projekttidens slut kommer samma typ av aktiviteter att ingå i den. Vilket inte bara gör det till ett kortvarigt projekt utan till något som kan förbättras och utvecklas i framtiden. Almi har redan innan gjort liknande satsningar och beviljats projektmedel. 

Styrgruppen kommer bestå av Regionförbundet Örebro, Karlskoga kommun, Örebro kommun, regional resurscentra Örebro län samt rådgivningsansvarig Almi Mälardalen.

De projektaktiviteter som kommer anordnas är olika inspirationsaktiviteter och kunskapsseminarium. Här kommer coachning och enskild rådgivning erbjudas och även särskilda seminarium för invandrarkvinnor.

 

Om Almi

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser - från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.