2012-03-07 09:04Pressmeddelande

Fler kvinnor i styrelser

Tre av fyra kvinnor hade styrelseposter efter regeringens program för fler kvinnor i företagsstyrelser. Det visar en utvärdering från Almi Företagspartner. Nu är anmälan till en ny omgång i full gång.

Regeringens satsning på fler kvinnor i bolagsstyrelser har gett resultat efter bara två år. Tre av fyra har idag minst ett styrelseuppdrag och en av tio har uppdrag i ett börsnoterat företag. Närmare hälften har tackat ja till uppdrag under och efter utbildningen. Totalt handlar det om närmare 400 styrelseuppdrag för de 200 medverkande adepterna i projektet Styrelsekraft, som drivs av Almi Företagspartner. Adepterna fick styrelseutbildning och tillgång till en särskilt utvald erfaren mentor. Det visar en utvärdering av den första omgången av projektet.
– Det är särskilt glädjande att det är en jämn spridning mellan äldre och yngre kvinnor samt att merparten har fått styrelseposter i privata företag, säger Marie Ahlgren, projektansvarig på Almi Företagspartner. Anmälan till en ny tredje omgång av Styrelsekraft startade den 15 februari och omfattar denna gång kvinnor i hela Sverige.

Andra omgången Styrelsekraft fokuserar på att utveckla den egna styrelsen
I den andra projektomgången som pågick under förra året ingick 130 kvinnor som äger eller driver ett eget företag. Sammantaget omsätter företagen 1,8 miljarder kronor och deras företag sysselsätter 1400 personer. Ett aktivt strategiskt styrelsearbete brukar leda till att företaget växer. En tillväxt på 20 procent under kommande år skulle då leda till ytterligare närmare 300 fler sysselsatta och en omsättningsökning på över en kvarts miljard kronor för de ingående företagen.
– Att kombinera styrelseutbildning och en erfaren mentor med att utveckla det egna företagen och sedan vara beredd att medverka i externa styrelser har fått ett starkt gensvar hos kvinnor som driver företag, säger Marie Ahlgren.

Hårt tryck på platserna
Nu startar den tredje omgången av projektet och anmälan kan göras från den 15 februari. Denna omgång är öppen för kvinnor i hela landet som har ledande befattningar eller driver ett eget företag. Intresserade kan anmäla sig till den regionala projektansvariga i Skåne, Småland, Västra Sverige, Stockholm och norra Sverige. Det finns 130 platser till förfogande och varje adept får en erfaren mentor.
– Det är stor efterfrågan på de 130 platserna. Redan till den första omgången 2010 var det 1600 sökande till platserna och vi ser ett fortsatt stort intresse. Trycket kommer att vara hårt, säger Marie Ahlgren.

Caroline af Ugglas och Rune Brandinger i nytt Advisory Board
Almi har knutit ett s.k. advisory board till projektet där ett antal erfarna företagare och forskare ingår. Ansvarig för börsnoterade företag i rådet är Caroline av Ugglas, aktiechef och ägarstyrningsansvarig hos Skandia och hon har en rad styrelseuppdrag och ingår i flera nomineringskommittéer. Ansvarig i rådet för onoterade bolag är Anders Holmberg, VD för elektronikföretaget Holtab och han sitter också i flera olika styrelser. Han fick Guldklubban av Styrelseakademien 2008. Nestorn i rådet är Rune Brandinger som är styrelseproffs och fd koncernchef för Södra Skogsägarna. I rådet ingår dessutom forskaren Annika Vänje vid Kungliga tekniska högskolan, KTH och organisationskonsulten Margareta Neld.

Erfarna mentorer
Under fjolåret kunde projektet knyta till sig ett antal erfarna mentorer bland andra Jens Spendrup, Roger Holtback, Anita Beijer, Lena Apler, Gunilla Almgren, Rune Andersson, Anne Kathrine Jensen, Meg Tiveus, Björn Mattson, Torsten Nilsson och Håkan Sjöman. 
– Jag hoppas kunna skapa situationer där min adept i lugn och ro kan ta tag i de för företagandet stora frågorna men också de till synes oväsentliga småfrågorna som annars aldrig får sin lösning, säger mentorn Björn Hallin, VD för fastighetskoncernen Redevcos nordiska dotterbolag. 
– Jag kan tillföra ett andra perspektiv, addera en annan vinkel och få adepten att bryta nya vägar i hjärnan, säger Charlotta Falvin tidigare VD för användargränssnittföretaget TAT.

Om Styrelsekraft
På uppdrag av regeringen driver Almi programmet Styrelsekraft, som ska främja en hållbar ekonomisk tillväxt genom att öka andelen kvinnor i styrelser. Styrelsekraft är ett nationellt utvecklingsprogram som riktar sig till kvinnor med hög kompetens, erfarenhet och med förutsättningar att sitta i en bolagsstyrelse. Deltagarna får möjligheten att tillsammans med en personlig mentor utveckla kontaktnät och sin personliga kompetens inom styrelsearbete, samtidigt som de tilldelas utbildningsstipendier.

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av CMA - Centrum för Marknadsanalys AB på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer under november-december 2011 bland 125 av de totalt 200 deltagarna i den första omgången av projektet Styrelsekraft 2009-10. 

För ytterligare information:
Marie Ahlgren, projektägare, Almi Företagspartner, mobil 070 980 89 50
www.almi.se/styrelsekraft
Läs om adepten och mentorer: www.almi.se/styrelsekraft/kundcase


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.