2018-03-14 11:34Pressmeddelande

Fler nyanlända ska starta företag enligt metod från norr

Företagande underlättar nyanländas integration i det svenska samhället och är en viktig väg till sysselsättning. Redan idag utgör personer med utländsk bakgrund en betydande del av företagarsverige. Projekt Snabbspår startades av Almi Nord hösten 2016 med syftet att omvandla resurser i form av entreprenörsanda, kompetens och erfarenhet till reellt företagande.

Projektet skulle leda till att fler nyanlända i Sverige startar företag genom att ta tillvara tidigare erfarenheter och kompetens av företagande hos nyanlända. På så vis skulle de ges möjlighet att snabbare komma igång med företagande.

”Snabbspår norr” startades av Almi Nord under hösten 2016 och pågick ett halvår. Genom projektet erbjöds både fysiska möten och digitala verktyg. Fysiska möten med starta-eget-information hölls på lätt svenska där möten också innebar en möjlighet för nyanlända att bygga upp ett nätverk. Genom digitala verktyg och filmer informerades målgruppen på lätt svenska om grundläggande ämnen vid företagsstart såsom marknadsföring, ekonomi och juridik genom en Företagarskola.

Genom detta relativt korta projekt nåddes i Norr- och Västerbotten:

- 90 deltagare i informationsinsatser

- 70 deltagare i Företagarskolan på lätt svenska

- 29 deltagare i online-rådgivning

Detta Snabbspårsprojekt har lyfts som ett föredöme av Tillväxtverket samt av hela Almi-koncernen i landet, sett till resultaten och den fungerande metodiken. Nu drivs alltså ett nationellt Snabbspårsprojekt enligt samma metodik och Almi Nord är inne i andra projektperioden genom projektet Snabbspår norr för entreprenörer.

- Genom att möta målgruppen och deras förutsättningar för företagande i Sverige genom olika metoder, både digitalt och genom personliga möten, ger vi en bred möjlighet till målgruppen att göra sig redo för företagande i Sverige, säger Malin Nilsson Correia, projektledare Snabbspår norr för entreprenörer. Generellt är de största behoven för blivande företagare kunskaper och kompetenser inom marknadsföring/säljteknik, ekonomi och juridik. Målgruppen för projektet har fler identifierade centrala behov såsom behov av att stärka sig i svenska språket, svenska affärskulturen och nätverk i Sverige. Målgruppen är inte homogen och insatserna måste anpassas. Det är stor skillnad på t ex utbildningsnivå och företagsmognad. Här kan vi anpassa insatserna för dessa behov.

Projektet genomförs med finansiering från Tillväxtverket. Besök almi.se/nord för mer information om möten och seminarier.

För ytterligare information kontakta:

Malin Nilsson Correia, projektledare för Snabbspår norr för entreprenörer, tel 072-213 79 24

 

Om Almi

Almi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och en skalbar affärsidé. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 50 kontor över hela landet.

Om Almi Invest

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.