2011-10-28 17:00Pressmeddelande

Fler som vågar ta steget att förverkliga sin idé

null

Sverige är bäst på innovationer i EU, globalt sett hamnar dock Sverige långt efter länder som USA och Japan. Det tänks mycket nytt i Sverige men man lyckas dåligt med att skapa nya företag, jobb och intäkter utifrån detta nytänk[1]. Trots en vilja att satsa på utvecklingsarbete upplever företagen att de hindras på grund av tidsbrist och brist på kapital, för höga kostnader och avsaknad av rätt kompetens.

Flera företag vänder sig till Almi Väst för rådgivning om:

- Att framställa utveckla nya produkter och tjänster

- Immateriell rätt

- Marknadsföring av nya produkter.

Företag får också hjälp av Almi Väst med finansiering som förstudiemedel  och mjuka lån.

Nina Gilbo, ansvarig för Innovationsverksamheten på Almi Väst berättar:

- Vi märker att företagare på alla nivåer behöver en bollplank , en aktör som kan hjälpa dem att komma vidare med nya idéer och stötta genom hela processen.

- Av tradition har tillverkningssektorn varit störst hittills men vi börjar se allt fler innovationer inom tjänstesektorn.

- Vi ser att inflödet av idéer går allt mer från mekaniska uppfinningar mot tjänster. Vi tror att de framtida trenderna av nya innovationer är fler behovslösningar bl.a. i utvecklingsländer och inom miljöområdet. Även sociala innovationer kommer att bli allt mer vanligt.

Några exempel på företag som tagit hjälp av Almi för att utveckla innovationer:

- Götene CE AB vände sig till Almi för ”innovationslån” när en ny tjänst skulle utvecklas.
Kontakt: Catarina Karlsson, Götene Construction Equipment AB

- Northern Well vågade ta steget efter att ha fått stöd av ALMI företagspartner Väst.
Kontakt: Ulrika Nordenstam, Northern Well

- Riteco nyttjade Almi i ett utvecklingsskede för att få lite hjälp i en tid då det var mest bara utgifter.
Kontakt: Bengt Kristiansson, Riteco

En färsk undersökning från Vinnova och Entreprenörskapsforum[2] visar att två tredjedelar av de innovativa småföretagen i Sverige bedömer att de kommer att öka sina satsningar på strategiskt utvecklingsarbete framöver. 

För mer information, vänligen, kontakta:

Nina Gillbo, Ansvarig för Innovationsverksamheten,
ALMI Företagspartner Väst AB
Tel: 070-625 12 04
E-post: nina.gillbo@almi.se

[1] http://www.vinnova.se/sv/Press/Pressmeddelanden/2011/2011-07-04-Mycket-pekar-uppat-for-innovativa-smaforetag/

[2] http://www.vinnova.se/sv/Press/Pressmeddelanden/2011/2011-07-04-Mycket-pekar-uppat-for-innovativa-smaforetag/

ALMI Företagspartner har som mål att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. Vi erbjuder finansiering och rådgivning.

Från våra kontor i Borås, Göteborg, Skövde och Trollhättan arbetar vi över hela länet och vi är väl bekanta med förutsättningarna i hela Västra Götaland.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.