2021-10-14 05:30Pressmeddelande

Förbättrad konjunktur för företagen i Jönköpings län

Anna Benderius, VD Almi JönköpingAnna Benderius, VD Almi Jönköping

Tre av fyra bankkontor i Sverige tror på en ökad utlåning under årets sista kvartal. Tillverkningsindustrin är den bransch där lånebehovet ökat mest. Det framgår av en undersökning bland 100 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi. Även i Jönköpings län förväntas utlåningen hålla en fortsatt hög nivå.

 

Bankernas utlåning i riket som helhet ökade under årets tredje kvartal och gällande förväntan på den framtida utlåningen är bankerna mycket positiva. Fyra av tio uppger att utlåningen ökade under tredje kvartalet och tre av fyra tror på en ökad upplåning under fjärde kvartalet. På ett års sikt är man ännu mer positiv då nio av tio bankkontor tror på en ökad upplåning. Vid en jämförelse med tidigare kvartalsmätningar är det nu en mycket hög andel som uppger en ökad utlåning.

 

Företagens lån används främst till rörelsefastigheter och investeringar i maskiner och inventarier. De branscher där lånebehovet ökat mest är tillverkningsindustri samt bygg och anläggning.

- Vi ser förstås en minskning av utlåningen jämfört med förra året, på grund av den kris som rådde då. Däremot är utlåningen högre nu än 2019 och vi förväntar oss att den kommer fortsätta ligga på en högre nivå. Men vi märker en viss försiktighet hos företagen, säger Anna Benderius, vd Almi Jönköping.

Stark konjunktur

Även gällande den kommande konjunkturutvecklingen är bankkontoren mycket positiva. För det kommande kvartalet gör sju av tio bankkontor bedömningen att konjunkturen stärks. Samma bedömning gör bankkontoren på ett års sikt då sju av tio bankkontor tror att konjunkturen stärks.

 

Företagens omsättning och vilja att anställa ökar

Bankerna ser en positiv utveckling hos företagen. Sju av tio bankkontor svarar att företagen ökat sin omsättning. Fyra av tio svarar att företagens vilja att anställa har ökat.

 

- Det finns många osäkerhetsfaktorer i länet, exempelvis vad gäller brist på komponenter till fordonsindustrin, stigande fraktkostnader och långa leveranstider. Samtidigt ser vi ingen generell nedgång i ekonomin utan många företag går fortsatt bra. Vi ser också en återhämtning inom exempelvis besöksnäringen, säger Anna Benderius.

 

Hållbara affärsmodeller allt viktigare

Efter pandemin har många företag börjat undersöka hur de kan göra sina affärer mer hållbara ur ett ekonomiskt, miljömässigt såväl som socialt perspektiv.

- Vi möter upp företagens behov av att utveckla sitt hållbarhetsarbete med rådgivning och coachning. Vi har bland annat lanserat ett grönt lån som gör det lättare för företag att se affärsmöjligheter i att ställa om. Samtidigt jobbar vi också med digitaliseringsfrågorna i ett projekt där vi hjälper tillverkande företag till ökad digitalisering, säger Anna Benderius.

 

Om undersökningen

Undersökningen är baserad på telefonintervjuer med 100 bankkontorschefer i hela landet. Bankkontorens företagsutlåning går huvudsakligen till små och medelstora företag. Utlåning till storföretagen hanteras ofta av bankerna centralt. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 8–27 september 2021. Undersökningen genomförs varje kvartal av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB.

 

Läs Almis Låneindikator, oktober 2021, här » www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar/

 


Om Almi

Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån och affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa hållbart. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som etablerade företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.


Kontaktperson

Anna Benderius
Vd, Almi Jönköping
Anna Benderius