2016-04-01 09:19Pressmeddelande

​Företag går dubbelt så bra med Almis lån

null

Företag som fått lån eller rådgivning av Almi ökar sin omsättning och sitt förädlingsvärde nästan dubbelt så mycket jämfört med andra företag, det visar Almis senaste effektmätning bland små och medelstora företag.

– Förädlingsvärdet mäter företagets bidrag till länets bruttoregionalprodukt (BRP) men speglar också företagets lönsamhet och konkurrenskraft. Det är därför extra glädjande att mätningen visar att Almis kundföretag ökat förädlingsvärdet dubbelt så mycket som länets alla små och medelstora företag i genomsnitt säger Eva Högdahl, vd Almi Företagspartner Mitt.

Företag i Jämtlands län som fått insatser av Almi har ökat omsättningen med 18 procent. Genomsnittlig omsättningsökning för alla små och medelstora företag i Jämtlands län stannar på 10 procent. Mätningen som genomförs av Statistiska centralbyrån, är gjord på företag som fått rådgivning och/eller finansiering av Almi under 2011 och mäter förändring 2010-2014. Ett av de företag som fått ett kraftigt uppsving är Mörsjö Deli i Östersund.

– Förutom finansieringen är den goda rådgivning från Almi det mest värdefulla för mig som företagare. Jag lånade 700 000 kronor för att skapa högre kapacitet med nya maskiner och en ny förpackning för internationell lansering. Satsningen har gett resultat. Företaget har vuxit med i genomsnitt 30-35 procent per år sedan starten i december 2007, säger Anna Godevärn, ägare Mörsjö Deli.

Företagets omsättning har sedan starten ökat från 800 000 till idag 12 miljoner kronor.

– Vårt mål är att inom fem år omsätta 30 miljoner och ha gått in på en ny marknad per år, säger Anna Godevärn.

Regeringen ger Almi ökat förtroende och lyfter vikten av statlig lånefinansiering i den nyligen framlagda propositionen Staten och kapitalet - reformer för innovation och hållbar tillväxt.

Enligt närings- och innovationsminister Mikael Damberg är lånefinansiering en viktig del för tillväxtkraften i små och medelstora företag i hela Sverige. Det är ytterligare ett bevis på att Almis lånefinansiering fungerar väl.

– Almis utlåning i Jämtlands län fördubblades under 2015. Med nya låneprodukter som innebär att Almi kan vara med och ta högre risk ser vi att våra lån kan göra ännu större nytta för utveckling och tillväxt i Jämtlands län, säger Eva Högdahl.

Kontakt:
Eva Högdahl, vd Almi Företagspartner Mitt
Tel: 070-576 77 22
eva.hogdahl@almi.se

Anna Godevärn, ägare Mörjsö Deli
Tel: 070-319 39 19
anna@morsjo.se

Om Almi

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser - från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.