2020-01-24 10:12Pressmeddelande

Företag på landsbygden ska bli bättre på digitalisering

Regeringen har gett Tillväxtverket i uppdrag att skapa bättre förutsättningar för ett mångsidigt, konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv med god förmåga till förnyelse över hela landet. Tillsammans med Almi kommer flera näringslivsinsatser för att främja digitaliseringen av företagen att genomföras under 2020.

 

Syftet med Digitala landsbygdsprogrammet är att överbrygga de särskilda utmaningar som företag på landsbygderna har, exempelvis långa avstånd till kunder, leverantörer och samarbetspartner. För företagen innebär det att deras digitala mognad och kompetens måste öka, de kommer få de verktyg de behöver för att komma igång med sin digitalisering, men även stöd med att skapa nya värden inom företagen som kan öka deras konkurrenskraft och fortsatta framgång.

 

”Vi vet att digitalisering ligger högt upp på agendan för många företag och det är tydligt även hos företagen som vi träffar i Skåne. Samtidigt som de flesta förstår att det är viktigt att följa med i utvecklingen, kan det vara svårt för företagen att veta med vad de ska börja, vilka möjligheter passar just deras företag bäst. Här ser vi att Almi kan göra skillnad och stötta kunderna för att fortsätta vara konkurrenskraftiga i en snabbt föränderlig omvärld”, säger Marie Krüeger, vd Almi Skåne.

 

Företagare som deltar i programmet erbjuds en genomlysning av bolagets digitala mognad och identifiering av behov, där de tillsammans med Almi-rådgivare får hjälp att lyfta blicken och ta fram en strategi och målbild för digitalisering på kort och lång sikt. Härefter skapas en handlingsplan för att arbeta med prioriterade utvecklingsområden.

 

I programmet ingår även VD-grupp, där man tillsammans med andra vd:ar och intraprenörer gemensamt tittar på olika utmaningar och lösningar inom det digitala området, samt att tillsammans med Almi-rådgivare se över hur den digitala satsningen kan finansieras. Allt syftar till att stärka kunskapen och öka insikten hos företagen vad gäller digitaliseringens möjligheter.

 

”Projekttiden för genomförandet av vårt näringslivsuppdrag är mycket knapp. Genom valet av Almi som samarbetspartner för huvudgenomförandet har vi fått en aktör som både har kompetens, verktyg och resurser för att snabbt kunna sätta sig in utmaningarna kring digital transformation som små och medelstora företag på våra landsbygder kan ha”, säger Ulf Savbäck, enhetschef för Kompetensförsörjning och digitalisering på Tillväxtverket.

 

För mer information om programmet: https://almi.se/digitalisering-2020

För mer information om satsningen, kontakta Per-Ove Remmare, Projektledare Tillväxtverket,

Tel: 0725-390752/per-olof.remmare@tillvaxtverket.se


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Marie Krüeger
Vd, Almi Skåne
Marie Krüeger
Filippa Freijd
Kommunikationsansvarig, Almi Skåne
Filippa Freijd