2015-04-14 16:20Pressmeddelande

Företagen i Blekinge lånar och investerar mer

Vi upplever att tron på framtiden är mycket stark. Att utlåningen ökat under första kvartalet är en positiv signal som visar att företagen tror på en god utveckling och vågar investera, säger Martin Åkesson vd på Almi Företagspartner I Blekinge.

Dessutom visar en undersökning som Almi gjort där man frågar ansvariga på landets bankkontor att under det första kvartalet så har förväntningarna på konjunkturutvecklingen vänt. Nu råder en mycket positiv förväntan på utvecklingen. Det innebär också att företagen vågar investera och satsa framåt, säger Martin Åkesson.

Utlåningen från Almi Blekinge under första kvartalet ökade med över 300 % sett till belopp jämfört med samma period 2014. Att även ökningen sker i antal lån och att snittkrediten ökat pekar tydligt på att Almis verksamhet är efterfrågad.

Det nya tillväxtlånet

Det nya Tillväxtlånet som lanserades i februari har bidragit till den kraftiga ökningen. Ett antal innovativa tillväxtföretag har redan beviljats Tillväxtlånet.

Med Tillväxtlånet har vi i viss omfattning nått ut till en ny målgrupp. Det är innovativa företag med stor tillväxtpotential, men där det också finns större risker för kreditgivare. Tack vare Tillväxtlånet och garanti från Europeiska investeringsfonden har vi nu möjlighet att finansiera även dessa företag, säger Martin Åkesson.

Nya program för Tillväxt i Blekinge

Almi har även nyligen lanserat två nya tillväxtprogram som vänder sig till nya och etablerade företag. De pilotprogram som gjordes under 2013-2014 i andra regioner visade på goda effekter i de deltagande företagen. Därför lanseras tillväxtprogram nu över hela landet och under 2015 kommer ca 25 företag i Blekinge att deltaga i programmen.

Behovet av strukturerade program för tillväxt i företagen är stora. Resultaten från de företag som ingått talar för sig själva, säger Joakim Sandell ansvarig för affärsrådgivningen. Om man driver eller äger ett företag som har tillväxtambitioner så är detta ett perfekt tillfälle att få extra resurser i sitt tillväxtarbete avslutar Joakim som gärna välkomnar företagen i Blekinge till programmen.

För ytterligare information kontakta:

Martin Åkesson, VD Almi Företagspartner i Blekinge 0705-39 51 26

Joakim Sandell, rådgivningsansvarig 0708-33 51 20

Om Almi

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser - från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.