2014-07-01 08:45Pressmeddelande

Företagen lånar mer

Bankernas utlåning till företag ökar. Närmare hälften av bankkontoren uppger att utlåningen till företag ökade under årets andra kvartal. Man är också mycket positiv till den kommande utlåningen, Både för det kommande kvartalet och på längre sikt. Det framgår av färska undersökningar som genomförts på uppdrag av Almi Företagspartner.

För det kommande kvartalet tror närmare hälften av de tillfrågade bankcheferna att utlåningen kommer att öka. På ett års sikt är ännu fler positivt inställda då så mycket som 70 procent tror på en ökad utlåning.

När samma fråga ställs till företagen svarar 27 procent av företagen att lånebehovet ökade under första kvartaletet. På längre sikt tror 38 procent av företagen att lånebehovet kommer att öka.

Rörelsekapital är det största användningsområdet, 45 procent av företagen anger att lånen behövs som rörelsekapital. Därefter kommer investeringar i maskiner och inventarier, som 28 procent anger att lånen används till och förvärv, som 17 procent uppger att lånen används till.

  • Bankkontorens tro på framtiden är fortsatt stark. Att utlåningen ökade under andra kvartalet är en positiv konjunktursignal som visar att företagen tror på en god utveckling och vågar investera, säger Anna Hallberg, vice vd Almi Företagspartner.

Konjunkturen stärks
En majoritet, närmare 70 procent av bankkontoren, tror att konjunkturen kommer att stärkas på ett års sikt. När samma fråga ställs till små och medelstora företag ser bilden ungefär likadan ut. Över 70 procent tror att konjunkturen stärks. Företagens positiva attityd håller därmed i sig.

  • Banker och företag har en fortsatt positiv syn på framtiden. Vi får samma signaler från Almis rådgivare över hela landet. Det är inte bara bankernas utlåning som ökar, vi ser också en ökad efterfrågan i Almis utlåning till små och medelstora företag, säger Anna Hallberg.

Bankkontoren lånar ut till små och medelstora företag
Bankkontorens företagsutlåning går till största delen till små och medelstora företag. Nio av tio kontor uppger att mellan 80 och 100 procent av utlåningen går till företag med färre än 250 anställda.

  • Behovet av Almis lån är viktigt även när konjunkturen är stark. För många är Almis kompletterande lån avgörande för att företaget ska kunna investera och möta en ökad efterfrågan. Särskilt för företag med nya innovativa idéer och företag som vill växa, både i Sverige och internationellt, säger Anna Hallberg.

Om undersökningarna
Undersökningarna genomförs varje kvartal av CMA - Centrum för Marknadsanalys AB på uppdrag av Almi Företagspartner AB. Bankundersökningen är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Företagsundersökningen är baserad på en webbenkät som har besvarats av 443 företagsledare eller ekonomiansvariga i små och medelstora företag. Undersökningarna är genomförda under perioden 4 - 24 juni 2014.

Läs http://www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar/

För ytterligare information kontakta:
Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi Företagspartner, tel 070-314 34 34.

Om Almi

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser - från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.