2008-04-24 10:05Pressmeddelande

Företagen lånar mindre

Bankernas utlåning till företag minskade under årets första kvartal. Nivån är den lägsta på flera år. Det visar en undersökning bland 150 bankkontorschefer. Man är också pessimistisk om konjunkturutvecklingen. På ett års sikt tror nio av tio att den är oförändrad eller försvagas något.
Rekordmånga uppger att utlåningen minskat, 13 procent uppger att utlåningen till företag minskade. Inte sedan undersökningen började genomföras 2004 har så många uppgett en minskad utlåning, 39 procent tror på oförändrade utlåningsvolymer.

Konjunkturen försvagas
Bankkontoren har låga förväntningar om konjunkturutvecklingen. På ett års sikt tror nio av tio att den är oförändrad eller försvagas något. Förväntningarna på den framtida utlåningen visar ändå viss optimism. Sex av tio tror att utlåningen ökar.

Räntan går ned
Jämfört med förra året har bankkontoren svängt helt i frågan om ränteutvecklingen. Så sent som i höstas trodde nästan samtliga bankkontor på en ränteuppgång. Nu förväntar sig en klar majoritet att räntan går ned på ett års sikt.

Skärpta kreditvillkor
Sedan årsskiftet har bankernas kreditvillkor skärpts. Ett av fyra bankkontor uppger en åtstramning.

- Undersökningen bekräftar att konjunkturen mattas av. Den visar också en avmattning som kommer att hålla i sig under resten av året. Bankernas skärpta kreditvillkor gör att både investeringar och nyföretagandet sannolikt minskar under 2008, säger Lars Mårdbrant kommunikationsdirektör på Almi Företagspartner.

Undersökningen genomförs varje kvartal av CMA - Centrum för Marknadsanalys AB på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 26 mars -1 april 2008.

Läs Almis Låneindikator, april 2008 på www.almi.se

För ytterligare information kontakta:
Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi Företagspartner, tel 070-314 34 34.
ALMI Företagspartner AB
ALMIs uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.