2014-06-02 11:05Pressmeddelande

Forskarrapport om statligt riskkapital: Satsa mer resurser på Almi Invest

null

Staten bör gå in i tidiga skeden tillsammans med privata finansiärer. Almi Invest är det enda exemplet inom det statliga riskkapitalet som arbetar på ett sätt som har stöd i forskningen. Därför bör mer resurser överföras dit.

Dessa och andra slutsatser slås fast i en ny rapport som presenterades på ett seminarium på Timbro - svenska näringslivets tankesmedja.Bakom rapporten, ”Statlig finansiering till småföretag?” står Timbro och Roger Svensson, forskare på Institutet För Näringslivsforskning, IFN.

Rapporten fokuserar på några huvudfrågor:

1.  Bör staten engagera sig i rollen som riskkapitalist?

2.  I så fall, på vilket sätt, i vilka faser och vilka sammanhang blir det statliga riskkapitalet mest effektivt?

Enligt forskaren Roger Svensson finns det tydliga svar på dessa frågor:

– Staten ska gå in i tidiga skeden, inte i sena skeden, men helst tillsammans med en privat investerare. Det bör finnas ett investeringstak på max 10 miljoner kronor per portföljbolag för statens del. På så sätt styrs det statliga kapitalet dit det gör mest nytta, nämligen i tidiga faser, säger Roger Svensson och utvecklar detta resonemang vidare i sin rapport, ”Statlig finansiering till småföretag?”.

I rapporten kritiserar han också hur dagens upplägg av det statliga riskkapitalet är utformat. Han anser att alltför många statliga riskapital-miljarder är inlåsta i några få stora statliga fonder.

– Det är ett feltänk och det finns inget stöd i forskningslitteraturen om att detta kan skapa nya livskraftiga företag, hävdar Roger Svensson.

Almi Invest gör rätt
Han anser däremot att Almi Invest är det enda exemplet bland de statliga riskkapitalisterna som arbetar rätt sätt. Fokus på innovativa projekt i tidiga faser har stöd i forskningen och därför bör mer resurser överföras till Almi Invest.Irapporten lyfter Roger Svensson också fram andra saker som han anser hindrar framväxten av nya företag i Sverige. Bland annat är han kritisk mot den rådande dubbelbeskattningen och reglerna för fåmansbolag (de s.k. 3:12 reglerna).

Ta del av rapporten här: http://timbro.se/samhallsekonomi/artiklar/statlig-finansiering-till-smaforetag

  I februari i år släppte Riksrevisionsverkets sin granskning av det statliga riskkapitalet. Även i den rapporten ”Statens insatser för riskkapitalförsörjning – i senaste laget (RiR 2014:1)” konstaterades att det statliga riskkapitalet satsas i fel faser: ”Systemet för statlig riskkapitalförsörjning är svåröverskådligt och når inte de mål som regeringen har satt upp, till exempel att satsa tidigt i företagens utveckling”, konstaterade Riksrevisionen i sin rapport. 


För ytterligare information kontakta:

Roger Svensson, forskare IFN, tel. + 46 70 491 01 66, roger.svensson@ifn.se

Jan Bengtsson, VD Almi Invest, tel. +46 70 860 47 71, jan.bengtsson@almi.se 

Maria Kessling, Kommunikationschef Almi Invest, tel. +46 76-880 88 10, maria.kessling@almi.se

Om Almi Invest
Almi Invest investerar i bolag med stor tillväxtpotential. Vi skapar, med kompetens, kapital och nätverk möjligheter för bolag att växa. Investeringar sker från såddfas till expansionsfas. Vi finns över hela landet med regional kunskap och ett internationellt perspektiv. Portföljen består idag av 350 tillväxtbolag i många olika branscher. Almi Invest är ett dotterbolag till Almi Företagspartner AB.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.