2019-06-26 09:10Pressmeddelande

Fortsatt hög tillväxtvilja hos företagen i Kronoberg

Ny undersökning från Almi:

Fortsatt hög tillväxtvilja hos företagen i Kronoberg

Tre av fyra vill nyanställa

 

Tillväxtviljan i Kronoberg är fortsatt hög och ligger på samma nivå som förra året. Drygt 80 procent av länets små och medelstora företag har tillväxtambitioner. Tre av fyra företag vill nyanställa och sex av tio vill satsa på hållbarhet. Det framgår av en tillväxtkartläggning av små och medelstora företag som genomförts på uppdrag av Almi Företagspartner. – Vi hoppas att vi kan få en rejäl tillväxt bland våra närmare 9.000 aktiebolag framöver och som dessutom har en hög efterfrågan på arbetskraft.  Det är också glädjande att var tredje företag har en potential att växa internationellt, säger Mats Lundmark, VD Almi Kronoberg.

 

Stor potential internationellt

Drygt en tredjedel av företagen i länet exporterar och närmare 30 procent importerar varor och tjänster. Av de som inte har export uppger var tredje företag att deras produkter och tjänster har en potential på en internationell marknad.

 

Nästan häften av företagen har nyligen lanserat en ny produkt eller tjänst

Över hälften av företagen i Kronoberg anser att de har en skalbar affärsidé, som innebär att man kan öka sin produktion och expandera till en låg merkostnad. Nästan hälften av företagen har lanserat en ny eller väsentligt förbättrad produkt eller tjänst under de senaste tre åren och fyra av tio räknar med att komma med en ny produkt eller tjänst under de kommande tre åren. – Det är en hög innovationskraft i länets företag och Almi har en stark inriktning att ge just de företagen det stöd som de efterfrågar, säger Mats Lundmark.

 

Företagen satsar på hållbarhet

Drygt fyra av tio företag anser att hållbarhet i stor utsträckning påverkar företagens konkurrenskraft. Närmare två av tre företag kommer i hög eller i viss grad att göra satsningar inom hållbarhet de närmaste åren.

 

Största tillväxthindret att finna rätt kompetens

Det största hindret för företag med hög tillväxtvilja är att hitta rätt kompetens. Det näst största hindret är kapital. – För företag som vill växa är finansiering en trång sektor. Almi kan tillgodose en mindre del och bli en dörröppnare till bankerna. Därför är det glädjande att företagen länet i mindre grad upplever att det är svårt att finna finansiering, säger Mats Lundmark.

 

2019

%

 

Andel med ambition att växa

Andel som vill nyanställa inom tre år

Andel med potential att internationalisera

Andel som vill satsa på hållbarhet

Andel som avser att lansera en ny produkt inom tre år

Länet

85

76

35

62

38

Riket

83

71

32

75

46

 

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts under perioden april – maj 2019 av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 1 250 VDar över hela landet i företag upp till 250 anställda.

 

Om Almi

Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.

 

För ytterligare information kontakta:

Mats Lundmark VD Almi Kronoberg, tel.  070-2297955

 Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.