2019-06-19 13:00Pressmeddelande

Fortsatt hög tillväxtvilja hos företagen i Värmland - två av tre vill nyanställa

Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland

Tillväxtviljan i Värmland är fortsatt hög om än något dämpad jämfört med förra året. Drygt 80 procent av länets små och medelstora företag har tillväxtambitioner. Drygt två av tre företag vill nyanställa och drygt tre av fyra vill satsa på hållbarhet. Det framgår av en tillväxtkartläggning av små och medelstora företag som genomförts på uppdrag av Almi Företagspartner.

 

– Vi hoppas att vi kan få en rejäl tillväxt bland våra drygt 12.000 aktiebolag framöver och som dessutom har en hög efterfrågan på arbetskraft.  Det är också glädjande att var fjärde företag har en potential att växa internationellt, säger Anna Lundmark Lundbergh, VD Almi Värmland.

 

Stor potential internationellt

Drygt en tredjedel av företagen i länet exporterar och 40 procent importerar varor och tjänster. Av de som inte har export uppger var fjärde företag att deras produkter och tjänster har en potential på en internationell marknad.

 

En tredjedel av företagen har nyligen lanserat en ny produkt eller tjänst 

Över hälften av företagen i länet anser att de har en skalbar affärsidé, som innebär att man kan öka sin produktion och expandera till en låg merkostnad. En tredjedel av företagen har lanserat en ny eller väsentligt förbättrad produkt eller tjänst under de senaste tre åren och över 40 procent räknar med att komma med en ny produkt eller tjänst under de kommande tre åren. – Det är en hög innovationskraft i länets företag och Almi har en stark inriktning att ge just de företagen det stöd som de efterfrågar, säger Anna Lundmark Lundbergh.

 

Företagen satsar på hållbarhet

En tredjedel av företagen anser att hållbarhet i stor utsträckning påverkar företagens konkurrenskraft. Drygt tre av fyra företag kommer i hög eller i viss grad att göra satsningar inom hållbarhet de närmaste åren.

 

Största tillväxthindret att finna rätt kompetens

Det största hindret för företag med hög tillväxtvilja är att hitta rätt kompetens. Det näst största hindret är kapital. Företagen i Värmland nyttjar Almi och bankerna för finansiering i högre grad än i riket. För företag som vill växa är finansiering en trång sektor.

 

- Almi kan tillgodose en mindre del av finansieringsbehovet och bli en dörröppnare till bankerna.  Vi har lösningar som kanske inte är så kända men som i hög grad kan fylla företagens behov. Både genom att se hur mer intern likviditet kan frigöras och vilket nytt kapital som passar företagen bäst. En uppmaning till företagen är att prata kapitalfrågor med oss,säger Anna Lundmark Lundbergh.

 

2019

 

Andel med ambition att växa

Andel som vill nyanställa inom tre år

Andel med potential att internationalisera

Andel som vill satsa på hållbarhet

Andel som avser att lansera en ny produkt inom tre år

Länet

81

68

23

77

42

Riket

83

71

32

75

46

 

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts under perioden april – maj 2019 av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 1 250 VDar över hela landet i företag upp till 250 anställda. 

 Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Anna Lundmark Lundbergh
Vd, Almi Värmland
Anna Lundmark Lundbergh