2005-06-08 10:44Pressmeddelande

Fortsatt stark småföretagarkonjunktur och investeringsvilja men man anställer inte fler

Det råder fortsatt en stark konjunktur för de små företagen. Den har förbättrats senaste halvåret enligt två av tre Almi-konsulter och är starkare än för ett år sedan. De svenska småföretagens investeringar kommer att öka under det kommande året enligt sju av tio affärskonsulter. Det finns visserligen en svag tendens att anställa fler folk men den är betydigt svagare än i höstas.

- Konjunkturbilden för små företag ser fortfarande positiv ut och man vill investera. Däremot är man fortfarande mycket försiktig att anställa, vilket vi förra hösten trodde skulle lätta, säger Almis koncernchef Göran Lundwall i en kommentar till vårens Almi Barometer.

Särskilt stark konjunktur i Kronoberg, Sörmland och Dalarna
Jämfört med för ett år sedan är konjunkturen idag starkare och endast ett fåtal konsulter tror den blir sämre. Våren 2004 ansåg hälften av konsulterna att konjunkturens förbättrats mot två av tre idag.

- Förbättringen inträffade dock redan under hösten 2004 då ungefär lika många konsulter som idag bedömer att den förbättrats, säger Göran Lundwall. Det finns dock skillnader mellan de olika länen. I hälften av länen bedömer konsulterna att konjunkturen har varit stark. Särskilt starka värden uppvisar Kronoberg, Sörmland, Dalarna och Norrbotten. Alla tre storstadslän har också höga värden. En mer dämpad konjunkturutveckling uppvisar Gotland och Örebro län.

Ökade investeringar att vänta i Sörmland, Värmland och Jönköping
Småföretagens investeringar kommer att öka under det kommande året enligt sju av tio Almi-konsulter. Endast ett fåtal tror på en minskning. Det är en ökning jämfört med för ett år sedan. Investeringsviljan kommer att öka i alla län i Sverige. Särskilt tydlig är ökningen i Sörmland, Värmland, Jönköpings län och i Västernorrland medan den är mer dämpad i Gävleborg, Örebro län och i Halland.

Kronoberg och Blekinge är mest optimistiska att småföretagen nyanställer
Om konsulterna bedömer konjunkturen och småföretagens investeringsvilja som stark så är man mer dämpad i bedömningen av viljan att anställa personal. En majoritet av konsulterna tror att man kommer att anställa varken mer eller mindre än förra året och drygt en tredjedel tror att man kommer att anställa fler. Det finns alltså en svag positiv trend. - Förra hösten var man dock betydligt mer optimistisk då hälften av konsulterna trodde på ett ökat antal anställningar. Detta har dock nu dämpats betydligt, säger Göran Lundwall hos Almi Företagspartner. Bedömningen att småföretagen kommer att anställa mer är särskilt stor i Kronoberg och Blekinge. Den mest dämpade bedömningen har konsulterna i Gävleborg, Örebro län och Skåne.

Resultatet län för län:
Konjunkturläget bland småföretag jämfört med för ett halvår sedan?
Förbättring i Kronoberg, Sörmland, Dalarna, Norrbotten, Västra Götaland, Stockholms län, Västerbotten, Uppsala län, Skåne,
Tendens till förbättring i Blekinge, Jönköpings län, Östergötland, Kalmar län, Värmland, Västernorrland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Västmanland,
Oförändrat i Örebro län, Gotland

Investeringsviljan hos småföretag under det kommande året.
Förbättring i Sörmland, Värmland, Jönköpings län, Västernorrland, Kronoberg, Dalarna, Östergötland, Norrbotten, Uppsala län,
Tendens till förbättring i Jämtland, Stockholms län, Västmanland, Blekinge, Västerbotten, Kalmar län, Gotland, Västra Götaland, Skåne, Halland, Örebro län, Gävleborg

Kommer småföretagen att anställa folk under det kommande året?
Tendens till ökning i Kronoberg, Blekinge, Norrbotten, Jönköpings län, Uppsala län, Västerbotten, Västra Götaland, Värmland, Dalarna, Västmanland, Sörmland, Jämtland, Stockholms län, Östergötland,
Oförändrat i Västernorrland, Halland, Gotland, Kalmar län, Skåne, Örebro län, Gävleborg

Almi Barometern, som genomfördes under april innehåller frågor till ca 300 affärsutvecklare i Almi-koncernens 21 dotterbolag. Varje konsult har minst 50 pågående företagskontakter var. Undersökningen sker via webbenkät och i samarbete med företagen 5M och Ibisco. Svarsfrekvensen var 76 %.

ALMIs uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling och rådgivning. Målet är att fler bärkraftiga innovationer når marknaden, att fler livskraftiga företag startas och att företagens konkurrenskraft, effektivitet och tillväxt ökar. ALMI, som ägs av stat och landsting, består av moderbolaget och 21 regionala bolag.

Stockholm den 1 juni 2005
För ytterligare information:
Lars Mårdbrant, informationsdirektör, tel. 08 709 89 01, mobil 070 314 34 34


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.