2015-06-16 07:00Pressmeddelande

Frossa svenska jätteräkor med gott samvete

null

Giftfria, ekologiskt odlade jätteräkor som spar både miljö och människors hälsa. En omöjlig kombination hittills. Men nu har ett svensk forskarteam utvecklat en helt giftfri process och odlingsmiljö för jätteräkor. Här behövs varken antibiotika eller andra bekämpningsmedel i odlingen. Almi Invest har investerat i företaget Vegafish Bjuv AB.

Globalt sett har efterfrågan på jätteräkor ökat med 600 % de senaste 10 åren (ref: Naturskyddsföreningen). Men denna ökning sker inte gratis. Både miljö och människor får dagligen betala ett högt pris för detta. Ett exempel är skövlade och förstörda mangroveträsk som i naturen fyller flera viktiga funktioner som t ex vattenfilter, motverkar erosion samt skyddar från inträngning av saltvatten i kustnära områden. Idag har 50 % av mangroveträsken försvunnit. Men även odlarna, ofta fattiga bönder från Sydostasien, drabbas av de miljögifter som används vid odling av jätteräkor. Trots att många miljöorganisationer länge har varnat för dessa negativa konsekvenser så ökar efterfrågan stadigt år efter år.

Räkor odlade utan miljögifter och antibiotika

Vegafish Bjuv AB möter nu alla dessa negativa miljökonsekvenser som förekommer inom dagens räkodling med ett nytt ekologiskt och närodlat alternativ. Projektet bygger på solid forskning från SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) i Uppsala. Bakom projektet står Matilda Olstorpe, som är docent i mikrobiologi och professor Anders Kiessling som också är en nyckelperson bakom projektet. Dels har de tagit fram ett alternativ till animaliskt foder och dels en sk Bioflock, som är en kontrollerad/designad mikrobiell miljö som försvårar för sjukdomsalstrande bakterier att etablera sig i odlingsbassängerna. Bioflocken agerar både som probiotiskt foder och mikrobiellt reningssystem i ett.

– Det här innebär att vi varken behöver antibiotika eller andra giftiga bekämpningsmedel. Vilket annars är snarare är regel än undantag när jätteräkor odlas fram i Sydostasien och Sydamerika, säger Matilda Olstorpe, vd för Vegafish Bjuv AB.

Fusk med märkning

I takt med att suget efter jätteräkor ökar så har flera fall av fusk med ursprungsmärkning avslöjats bland importörer. Försäkran om att importerade jätteräkor skulle vara ekologiskt odlade har ofta inte visat sig stämma. En utbredd och djupt rotat korruption i flera av de stora producentländerna gör att många räkor märks som ekologiskt framodlade utan att vara det. Vegafish jätteräkor kommer att levereras med full spårbarhet.

– Fusk med ursprungsmärkning är något som en miljömedveten konsument kan ha mycket svårt att upptäcka. Nu kan även denna målgrupp äta jätteräkor med bibehållet gott samvete, säger Allan Asp, Investment Manager på Almi Invest.

Spillvärme tas till vara

Vegafish Bjuv AB har också utvecklat en energisnål odling där även spillvärme ska kunna användas i processen. Allt för att skapa en miljömedveten, energisnål och genomtänkt produktionsprocess i alla delar. Den första pilotanläggningen för hållbar odling av jätteräkor startades i Uppsala. Nu byggs en ny större anläggning vid Findus anläggning i Bjuv. Det blir en världsunik fullskaleanläggning som beräknas stå färdig i mitten av juni. Odlingen är ett gemensamt projekt och start på ett långsiktigt samarbete mellan Vegafish och Findus.

För ytterligare information kontakta:

Maria Kessling, kommunikationschef Almi Invest, maria.kessling@almi.se +46 76-880 88 10 

Allan Asp, Investment Manager Almi Invest, allan.asp@almi.se +46 70-605 23 02

Matilda Olstorpe, vd för Vegafish, matilda.olstorpe@vegafish.com +46 70-536 19 72

Om Almi Invest

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i unga tillväxtbolag. Vi skapar, med kompetens, kapital och nätverk möjligheter för bolag att växa. Investeringar sker i tidiga faser. Vi finns över hela landet med regional kunskap och ett internationellt perspektiv. Portföljen består idag av ca 400 tillväxtbolag i många olika branscher. Almi Invest är ett dotterbolag till Almi Företagspartner AB.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.