2007-04-16 14:00Pressmeddelande

"Goda möjligheter men även tillväxtrisker"

Pressmeddelande från ALMI Företagspartner Västernorrland AB Härnösand 2007-04-16

I april anordnar Swedbank, Exportrådet, ALMI Företagspartner Västernorrland AB och Euro Info Centre Nord seminariet ”Lyckas med affärer i Baltikum, Polen, Ryssland och Ukraina” för företag som är intresserade av den östeuropeiska marknaden.

- Det händer otroligt mycket i Östeuropa just nu. Svenska företag bör bevaka sina intressen i en region som växer kraftigt och där affärsmöjligheterna är många. Intressanta branscher är t.ex. miljöteknik, infrastruktur, konfektion, matsektorn och i vissa länder gruvindustrin. Men jag vill poängtera att det finns affärsmöjligheter inom nästan alla områden. Vi arbetar dagligen med företag som är på väg att etablera sig i Östeuropa och det går bra för dem, säger Andreas Skinnars, Exportrådets regionchef för Öst- och Centraleuropa.

Sveriges ambassadör i Estland, Dag Hartelius, är inbjuden för att berätta om de snabba samhällsförändringarna i Baltikum och Östeuropa. Ingvar Andreasson, Affärsstöd Baltikum, och Jörgen Kennemar, Baltikumexpert, båda vid Swedbank, berättar om ländernas ekonomiska utveckling och om det lokala stöd som finns. Andreas Skinnars, Östeuropachef Exportrådet, och Erik Sprängare, Handelssekreterare vid Exportrådet i Lettland, delar med sig av praktiska råd och tips om att handla med dessa marknader.

- Trots sin litenhet har Estland ett så gott affärsklimat att hundratals svenska företag har etablerat sig, och Sverige står idag för mer än hälften av alla utländska investeringar i landet, säger Dag Hartelius, Sveriges Ambassadör i Estland.

- Vi ser att många svenska företag uppskattar Östeuropa inte bara för dess möjligheter till kostnadseffektiv produktion, utan allt mer som en spännande köpande marknad med hög tillväxt, minskad arbetslöshet och mer pengar i plånboken för konsumtion, säger Jonas Carlsson Exportrådet Västernorrland.

Ryssland är för närvarande vår 15:e största exportmarknad i världen. Handeln mellan Sverige och Ryssland har dock ökat kraftigt under de senaste åren. Den svenska exporten har ökat med 230 procent och importen med 158 procent bara under den senaste femårsperioden. Potentialen för fortsatt stark tillväxt av handeln måste anses vara betydande.

Ukraina är Europas näst största land med en befolkning på 48 miljoner människor. Landet ligger i Sveriges närområde och utgör en viktig potentiell marknad. Några branscher som


fokus ligger på är bland annat telekom, skogsteknik, livsmedelsteknik, textil,~energiteknik, verktyg~och industrimaskiner.

Polen är, med sina~knappt 40 miljoner invånare, en marknad med enorm potential för svenska företag - bara ett stenkast från Sverige. Stora kluster av företag inom bl.a. fordonsbranschen, vitvarubranschen samt verkstadsindustrin driver utvecklingen i landet vidare.

Även om helhetsbilden fortsätter att vara ljus, finns naturligtvis också en del varningssignaler.

- De baltiska länderna fortsätter att uppvisa den snabbaste tillväxten i Östersjöregionen samtidigt som obalanserna ökar. Otillräckliga finanspolitiska åtstramningar i Baltikum kan innebära ökade framtida tillväxtrisker. Den inhemska efterfrågan i Ryssland och Ukraina stimuleras alltjämt av den starka energi- och metallprisutvecklingen i fjol. Vi förutser en fortsatt hygglig tillväxt under prognosperioden, rapporterar Swedbank.

Representanter från medierna är välkomna på seminarierna:

Tisdag den 17 april kl. 08.00 – 16.00, Swedbank Arena, Örnsköldsvik

Onsdag den 18 april kl. 08.00 – 16.00, Hotell Södra Berget, Sundsvall

För mer information kontakta Agneta Sörman, Företagsutvecklare, ALMI Företagspartner, 0611–55 78 09.

Fakta
Seminariet arrangeras inom ramen för samarbetet inom Exportcentrum Västernorrland, ALMI Företagspartner, EIC Nord, Exportseminarium, Handelskammaren Mittsverige tillsammans med Swedbank. Finansierat genom EU:s regionala fond.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.