2022-11-17 09:12Pressmeddelande

Hållbarhet och hälsa i fokus när högkvalitativa startups möter investerare på A-match i Karlstad

Den 23 november möter investerare nio högkvalitativa startups på Nöjesfabriken i Karlstad. Ett gemensamt tema för många av de handplockade bolagen är produkter och tjänster med en stark koppling till hälsa och hållbarhet.

Responsen inför höstens A-match – som är den sjätte upplagan av investerarforumet - har på ett sätt varit ännu starkare än tidigare. Anmälningsläget för investerare är högt, trots konjunkturen. Redan inför eventet har flera av bolagen kontaktats direkt av investerare, som uppenbarligen inte velat vänta till huvudeventet.

– Det är fantastiskt stimulerande att A-match ger resultat. Arbetet med att bygga en plattform i Värmland där intressanta startups kan möta investerare är något som pågår även mellan eventen. För många av bolagen är resan mot finalen samtidigt en viktig del av deras utveckling, där vi ger stöd i att presentera sitt företag på bästa sätt inför ett hundratal investerare, säger Anna Lundmark Lundberg, VD för Almi Värmland.

Partnerskap ger nisch mot hälsa och hållbarhet

Glädjande är också att A-match nya samarbetspartners, Paper Province, Compare och DigitalWell Ventures, bidragit till att vissa sektorer vuxit sig starkare. Fyra av de medverkande bolagen (Habbie, Eduqi, Numa och Avanto Care) har direkt koppling till Compare och DigitalWell Ventures, som är en accelerator för digitala hälsotjänster. Nischen mot digitala hälsotjänster sammanfaller också med ett av Region Värmlands utpekade områden för smart specialisering.

Detsamma gäller Paper Province och den skogliga bioekonomin. Ett specialiseringsområde som på A-match representeras av Reselo, vars gummi framställs av restprodukter från skogsindustrin.

Även bland övriga bolag finns en tydlig koppling till hållbarhet. Från Nocolis lösning för att i realtid detektera bakterier i vatten till Vindens digitala system för självförvaring, som skapar mer boyta i trångbodda städer.

Tre värmländska och ett norskt bolag i finalfältet

Tre av de nio medverkande bolagen är hemmahörande i Värmland: Habbie, Eduqi och Swinga. Liksom under vårens A-match finns även Norge representerat i finalfältet, den här gången via Haawk.ai. Deras robotkamerasystem kopplade till drönare gör att luftburna kraftnät kan inspekteras betydligt enklare och snabbare. Ett högaktuellt exempel på hur säkerheten kan utökas inom energisektorn.

– Våra samhällsutmaningar har mycket gemensamt, därför tror jag att det är viktigt att skapa ett starkare investerarklimat mellan Sverige och Norge. Hälsa och hållbarhet är utmärkta exempel på områden där vi kan lösa problem tillsammans och där det finns en gemensam marknad, säger Stefan Skoglund, Program Manager på DigitalWell Ventures.

Om A-match
Bakom A-match står aktörerna Almi Värmland, Almi Invest Norra Mellansverige, Nordea, Sting Bioeconomy, Karlstads universitet, Paper Province, Compare och DigitalWell Ventures. A-match är ett investerarevent i Värmland, där aktörernas syfte är att skapa ett nätverk där både regionala och nationella bolag och investerare kan mötas.

Historiskt sett har en majoritet av bolagen som medverkat i A-match landat en investering efter sin medverkan.

– Vi i Nordea brinner för entreprenörskap och företagande, därför är det väldigt glädjande att en så hög andel av bolagen som medverkar i A-match lyckats etablera kontakt med investerare. Det innebär förstås också att vi tycker att investerare verkligen ska ta chansen att besöka eventet och etablera kontakt med bolagen, säger Per-Ola Eriksson, kontorschef, Nordea.

För ytterligare info, kontakta:

Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland och projektägare för A-match

anna.lundbergh@almi.se Tel: 070-814 93 77

 

Bolagen som pitchar på Nöjesfabriken 23 november

Avanto Care (Stockholm): Samlar in, visualiserar och analyserar data från både välfärdsteknik och system. Detta möjliggör att vårdgivare kan följa resultatet av sina insatser, utvärdera utfall och sätta in proaktiva insatser. Resultatet blir en mer individanpassad och mänsklig omsorg som sparar resurser och pengar, i en tid av allt större framtida vård- och omsorgsbehov.

Eduqi (Värmland): En digital prenumerations-plattform som erbjuder preventiva och innovativa hälsolösningar för att sänka en ökande stressproblematik i företag och organisationer. Genom AI och mikrovanor skapar de hållbara och långsiktiga livsstilsförändringar till nytta för individ, företag och samhälle.

Haawk.ai (Bergen, Norge): Erbjuder högteknologiska robotkamerasystem kopplat till drönare som bland annat kan inspektera luftburna kraftnät med hög precision. Tekniken har utvecklats för att fånga högupplösta bilder från snabbt rörliga objekt, exempelvis drönare. Haawk.ai´s lösning möjliggör grönare, säkrare, effektivare och mer exakta inspektioner.

Habbie (Värmland): En plattformsoberoende digital lösning för att öka motivation, efterlevnad och egenmakt i habilitering, rehabilitering och förebyggande träning. Tjänsten gör att personalresurser kan läggas där de verkligen behövs inom vården och är framtagen i nära samarbete med användare och kommunal verksamhet.

Nocoli (Göteborg): Har skapat en forskningsbaserad sensorteknik som detekterar vattenbaserade bakterier i realtid. Bristen på snabba analysmetoder för bakterier i vatten orsakar att miljontals människor varje år blir sjuka av kontaminerat vatten. Nocoli löser detta på ett effektivt sätt.

Numa (Stockholm): En digital guide inför och efter förlossning genom en kostnadsfri app, digitala hälsoprogram för första tidens återhämtning och videomöte med erfarna barnmorskor. Tjänsten fokuserar på att göra evidensbaserad information tillgänglig för alla och är skapad av barnmorskor, läkare och specialister inom kvinnohälsa.

Reselo (Halmstad): Har utvecklat en process som gör ett fullgott, hållbart och kostnadseffektivt gummi av restprodukter från skogsindustrin. Gummit kan revolutionera industrin för gummitillverkning och skapa nya intäktsströmmar för skogsindustrin.

Swinga (Värmland): Nästa generations tjänst för en utökad delningsekonomi. Swinga gör det enkelt och tryggt att låna verktyg, fritidsprylar och mycket mer av varandra i grannskapet, liksom att hyra från lokala företag. Med tjänsten kan lokala små- och medelstora företag enkelt ställa om till en modern, hållbar och mer lönsam affärsmodell.

Vinden (Stockholm): Erbjuder en digital helhetslösning för självförvaring. De hämtar, förvarar och lämnar tillbaka saker som annars brukar förvaras på vinden eller i källaren. Resultatet blir att mer boyta skapas för människor i växande och trångbodda städer.Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Anna Lundmark Lundbergh
Vd, Almi Värmland
Anna Lundmark Lundbergh