2019-05-21 14:55Pressmeddelande

Headbanger Lures är Årets nya företagare i Luleå 2019

Årets nya företagare i Luleå  - Headbanger Lures AB: Martin Engelmark och Dan Lestander flankerade av Almis prisutdelare Niklas Jonsson och Annika HolmströmÅrets nya företagare i Luleå - Headbanger Lures AB: Martin Engelmark och Dan Lestander flankerade av Almis prisutdelare Niklas Jonsson och Annika Holmström

I samband med Business Evening vid Luleå Business Awards den 21 maj 2019 delade Almi Företagspartner Nord ut utmärkelsen Årets nya företagare. Utmärkelsen tilldelades i år Headbanger Lures och grundaren Dan Lestander.

Om utmärkelsen:
Årets nya företagare berikar Luleås näringsliv med nya sätt att tänka. Den vinnande företagaren erbjuder en unik produkt eller tjänst, och ska ha lagt grunden för långsiktig tillväxt och framgång i sitt företag. Vinnaren ska utgöra en god förebild för andra som startar och utvecklar företag. Andra faktorer som vägs in är export utanför kommunen/länet/landet samt utmanande av det etablerade. Årets nya företagare spelar roll för nytänkande och kreativitet är ingredienser som behövs för att hitta lösningar på framtidens utmaningar!

Motiveringen för utdelningen av utmärkelsen Årets nya företagare lyder:
Årets Nya Företagare 2019 har hittat det rätta knycket! Vår vinnare, grundaren av företaget Headbanger Lures, Dan Lestander, har på ett föredömligt sätt utvecklat sitt fiskeintresse till en affärsverksamhet med en global marknad. Med stark konstnärlig ådra, innovativt tänkande och en mycket målmedveten produkt-utformning, har Dan utvecklat olika generationer av fiskedrag. Det som 2015 startade med en prototyp och patentansökan introduceras nu på flera marknader med nöjda kunder internationellt. Med goda recensioner från fiskeentusiaster världen över fortsätter Headbanger Lures skörda internationella framgångar. Från Almis sida önskar vi nu fortsatt god fiskelycka med många kunder på kroken!


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.