2020-06-26 05:31Pressmeddelande

Hittills lika mycket utlånat till företag som hela förra året

Marie Krüeger, vd Almi SkåneMarie Krüeger, vd Almi Skåne

Kapitalbehovet hos små och medelstora företag har varit stort under coronakrisen. Det visar en färsk rapport från Almi. Hittills i år har Almi Skåne beviljat 310 lån, vilket är drygt 75 % fler lån än motsvarande period förra året. Det motsvarar 242 mkr, vilket är närmare en fördubbling av utlånade medel jämfört med förra året och motsvarar i sin tur den volym som utlånades under hela 2019. Under en tioveckorsperiod efter att Brygglånet lanserades har närmare 3000 företag i hela landet ansökt om Brygglån hos Almi. Inklusive Almis vanliga lån ansökte 5000 företag om lån vilket är mer än det totala antalet ansökningar under ett helt år.

 

Den 20 mars meddelade regeringen att Almis lånefond förstärks med 3 miljarder kr. En vecka senare lanserade Almi Brygglånet. Ytterligare en åtgärd kom den 20 maj då Almi Invest tillfördes 400 miljoner kronor. Båda dessa åtgärder har varit nödvändiga för att Almi ska kunna möta det stora behovet hos både startups och etablerade företag.

 

Stort antal ansökningar

Under perioden mars-maj inkom närmare 5000 ansökningar om lån vilket är mer än det totala antalet ansökningar under 2019. Under samma period inkom över 4000 ansökningar om anstånd med amortering av befintliga lån, vilket innebär att en tredjedel av Almis kunder har ansökt om amorteringsanstånd.

Det är huvudsakligen mindre företag som sökt Brygglånet. Åtta av tio företag har färre än 10 anställda. De vanligaste branscherna för Brygglånet är handel, hotell och restaurang, samt tillverkning.

 

Näringsministern och Marie Krüeger, vd Almi Skåne

 

  • Almi har en viktig roll för att säkerställa en fungerande kreditförsörjning och mildra coronakrisens effekter på svenska jobb och företag. Vi kan nu se att Almis lån och särskilt Brygglånet har nått ut till många behövande företag, säger Ibrahim Baylan Näringsminister.

 

  • Det är i akuta kriser som Almi verkligen kan spela en avgörande roll för att startups och etablerade företag ska kunna överbrygga den svåra perioden. Efter den akuta krisen kommer återhämtning och en stimuleringsfas. Även i den situationen har Almi en viktig roll att fylla, säger Marie Krüeger, vd Almi Skåne.

 

Små och medelstora företags lånebehov under coronakrisen

Almi har sammanställt en rapport som baserar sig på information om de företag som ansökt om lån eller amorteringsanstånd under coronakrisen. Framförallt Brygglånet som specifikt har framtagits i syfte att ge företag möjlighet att överbrygga krisen. Syftet är att belysa hur utvecklingen har sett ut och hur Almi har bidragit till företagens fortlevnad.

Rapporten visar volymer, omfattning samt information på en aggregerad nivå om företagen som sökt.

 

Rapporten finns att hämta här »

www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar/

Se seminariet där rapporten presenterades här »

https://www.almi.se/livesandning/Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt. Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Marie Krüeger
Vd, Almi Skåne
Marie Krüeger
Filippa Freijd
Kommunikationsansvarig, Almi Skåne
Filippa Freijd