2017-07-12 07:00Pressmeddelande

​Hög tillväxtvilja bland Stockholms företag

null

Svenska företag har överlag stora tillväxtambitioner, men Stockholmsföretagen ligger i topp. De ser också en större potential för att exportera sina tjänster eller produkter. Det framgår i Almi Företagspartners undersökning av stora och medelstora företag.

Majoriteten av Stockholms företag har ambitionen att växa. 88 procent av företagen i Stockholm har som ambition att växa. Något som placerar Stockholm på topplistan efter regionerna Kronobergs län, Jönköping och Östergötland.

62 procent av företagen planerar också att öka sett till antalet anställda och inga företag planerar att minska antalet anställda.

Innovationstakten är hög i Stockholms företag. 44 procent har lanserat en ny eller väsentligt förbättrad produkt eller tjänst på marknaden och 42 procent har för avsikt att lansera en ny eller väsentligt förbättrad produkt på marknaden under de kommande tre åren.

Företagen i Stockholm ser också en stor potential när det kommer till export. 52 procent anser att deras produkter eller tjänster skulle ha potential på en internationell marknad, till skillnad från rikssnittet där bara 42 procent anser sig ha samma potential. 31 procent av de stora eller medelstora företagen i Stockholm har någon form av export i dag.
– Det är glädjande att se att företagen i Stockholm har en stark tro på framtiden. Vi på Almi jobbar ständigt för att göra företagsklimatet i Stockholm så gynnsamt som möjligt för företag att växa och nå ut med sina affärsidéer, säger Carl-Henrik Koit, vd Almi Stockholm Sörmland.

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts under perioden mars – juni 2017 av CMA Research AB på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 1 943 VD:ar över hela landet. Resultatet har sedan viktats så att varje län får en vikt som motsvarar länets företags proportion av samtliga företag i Sverige.


Läs den bifogade undersökningen för mer siffror om Stockholms företag. 

Mer om Almis Tillväxtkartläggning finns här: Nationell rapportOm Almi

Almi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och en skalbar affärsidé. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 50 kontor över hela landet.

Om Almi Invest

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.