2019-06-19 08:08Pressmeddelande

Hög tillväxtvilja hos företagen i Skåne. Två av tre vill nyanställa

Marie Krüeger, vd Almi SkåneMarie Krüeger, vd Almi Skåne

Tillväxtviljan i Skåne är fortsatt hög och något högre än förra året. Närmare 90 procent av länets små och medelstora företag har tillväxtambitioner. Två av tre företag vill nyanställa och tre av fyra vill satsa på hållbarhet. Det framgår av en tillväxtkartläggning av små och medelstora företag som genomförts på uppdrag av Almi Företagspartner.

 

– Vi hoppas att vi kan få en rejäl tillväxt bland våra drygt 70.000 aktiebolag framöver och som dessutom har en hög efterfrågan på arbetskraft.  Det är också glädjande att närmare var tredje företag har en potential att växa internationellt, säger Marie Krüeger, VD Almi Skåne.

 

Stor potential internationellt

Runt en tredjedel av företagen i länet exporterar och över hälften importerar varor och tjänster. Av de som inte har export uppger runt var tredje företag att deras produkter och tjänster har en potential på en internationell marknad.

 

Nästan häften av företagen har nyligen lanserat en ny produkt eller tjänst

Över hälften av företagen i Skåne anser att de har en skalbar affärsidé, som innebär att man kan öka sin produktion och expandera till en låg merkostnad. Nästan hälften av företagen har lanserat en ny eller väsentligt förbättrad produkt eller tjänst under de senaste tre åren och fyra av tio räknar med att komma med en ny produkt eller tjänst under de kommande tre åren.

 

– Det är en hög innovationskraft i länets företag och Almi har en stark inriktning att ge just de företagen det stöd som de efterfrågar, säger Marie Krüeger.

 

Företagen satsar på hållbarhet

Närmare hälften av företagen i länet anser att hållbarhet i stor utsträckning påverkar företagens konkurrenskraft. Tre av fyra företag kommer i hög eller i viss grad att göra satsningar inom hållbarhet de närmaste åren.

 

Största tillväxthindret att finna rätt kompetens

Det största hindret för företag med hög tillväxtvilja är att hitta rätt kompetens. Det näst största hindret är kapital.

 

– För företag som vill växa är finansiering en trång sektor. Almi kan tillgodose en mindre del och bli en dörröppnare till bankerna. Därför är det glädjande att företagen länet i mindre grad upplever att det är svårt att finna finansiering, säger Marie Krüeger.

 

2019

%

 

Andel med ambition att växa

Andel som vill nyanställa inom tre år

Andel med potential att internationalisera

Andel som vill satsa på hållbarhet

Andel som avser att lansera en ny produkt inom tre år

Länet

89

67

30

76

39

Riket

83

71

32

75

46

 Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Johan Müller-Hansen
Marknadskoordinator, Almi Skåne
Johan Müller-Hansen
Marie Krüeger
Vd, Almi Skåne
Marie Krüeger