2014-12-03 07:37Pressmeddelande

​​Höga torn fångar de bästa vindarna

null

Höjden har betydelse. I synnerhet när man ska bygga kostnads- och energieffektiva vindkraftverk. För ju högre torn ju mer effekt. Men kruxet är hur man bygger högt till en låg kostnad.  Det är den ekvationen som Vindmark har löst. Almi Invest har investerat i företaget.

En högt placerad rotor kan fånga in högre medelvindshastigheter och därmed skapa en högre elproduktion till en lägre kostnad. Mätningar visar att vinden tilltar med minst 0, 5 m/s vid 120 meters höjd jämfört med vindstyrkan på 80 meter. Samtidigt uppskattas energiproduktionen öka med 25 %. Tendensen blir ännu mer tydlig vid tornhöjder runt 140 meter. Behovet av höga torn är speciellt viktigt vid etablering av vindkraft i skogsområden eftersom skogen fångar upp en del av vinden. Enligt vindmätningar som Vattenfall gjort så ökar energiproduktionen med upp till 50 % om navhöjden höjs från 100 till 140 meter. Mätningar genomfördes i svenska inlandsskogar under en 12-månadersperiod.

Sverige långt efter
Den investering som Almi Invest nu gör tillsammans med Länsförsäkringar har varit planerad sedan en tid tillbaka. Men det är först nu som hela finansieringspaketet blivit klart, inte minst sedan Statens Energimyndighet har beslutat gå in med ett investeringsbidrag på upp till 20,8 miljoner kronor. Det kan behövas då Sverige ligger långt efter de ledande vindkraftsländerna Tyskland, Spanien och Danmark. Ändå är förutsättningar för vindkraft här i Sverige goda tack vare attraktiva vindförhållanden, bra infrastruktur och låg befolkningstäthet.

Stark tillväxt
Förra året var tillväxten i den globala vindkraftsmarknaden förra året hela 22 %, trots finansiell oro.

– Det är glädjande att vi lyckats lösa finansieringsbiten då marknaden för vindkraftsproducerad elenergi befinner sig i en stark tillväxtfas, säger Isabelle Waldenström, Investment Manager Almi Invest.

När det gäller den tekniska delen så har Vindmark redan bevisat att deras teknik fungerar i praktiken. Ett av deras vindkraftverk står på Gotland och genererar energi för fullt.

– Förutom att vi har en unik teknik när det gäller att bygga kostnadseffektivt så har vi också utarbetat en kostnadseffektiv modell för att driva vindkraftsprojekt från prospekteringsfasen till färdiga vindkraftsverk. Vi kontrollerar hela värdekedjan till skillnad från många andra konkurrenter säger Lars Mattila, vd Vindmark.


För ytterligare information kontakta:
Maria Kessling, kommunikationschef Almi Invest, tel +46 76-880 88 10 maria.kessling@almi.se
Isabelle Waldenström, Investment Manager Almi Invest +46 70-875 89 34 isabelle.waldenstrom@almi.se
Lars Mattila, vd Vindmark Group +46 70-320 09 88 lars.mattila@ncat.se

Almi Invest

Almi Invest investerar i bolag med stor tillväxtpotential. Vi skapar, med kompetens, kapital och nätverk möjligheter för bolag att växa. Investeringar sker från såddfas till expansionsfas. Vi finns över hela landet med regional kunskap och ett internationellt perspektiv. Portföljen består idag av 350 tillväxtbolag i många olika branscher. Almi Invest är ett dotterbolag till Almi Företagspartner AB.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.