2004-06-01 17:00Pressmeddelande

Högre investeringsvilja: Tendens till fler nyanställningar

Vårens Almi Barometer:

Sex av tio affärskonsulter I Almibolagen tror att de små företagen i landet kommer att investera mer under det kommande året. Däremot är man mer avvaktande med att vilja nyanställa. En majoritet av konsulterna bedömer att de små företagen inte kommer att nyanställa fler under ett år framåt jämfört med året som gått. Tre av tio konsulter är dock mer positiva, vilket indikerar att det i vissa regioner finns en tendens till ökade nyanställningar. - Att småföretagen överväger att investera är ett mycket gott tecken och pekar på att den förbättrade konjunkturen nu också har nått dem. Det är helt naturligt att man avvaktar med nyanställningar. Innan det sker måste orderingången synas i resultaträkningen. Det säger Almis koncernchef Göran Lundwall i en kommentar till vårens Almi Barometer.

Störst investeringsvilja i Östergötland och minst i Örebro län
Det finns dock regionala skillnader i investeringsviljan. De högsta värdena finns hos små företag i Östergötland, Sörmland, Uppsala län, Blekinge, Västmanland och Jönköpings län. Småföretag i Örebro län, Norrbotten, Västerbotten och Jämtland har en mer avvaktade inställning.

Blekinge vill nyanställa medan Dalarna är avvaktande
När det handlar om att nyanställa är det de små företagen i Blekinge som är allra mest intresserade. Därefter kommer företagen i Östergötland, Jönköpings län och Värmland. Mer avvaktande är man i Dalarna, Skåne, Örebro län och Norrbotten.

Almi Barometern, som görs några gånger per år, genomfördes under maj och innehåller frågor till ca 300 affärsutvecklare i Almikoncernens 21 dotterbolag. Varje konsult har minst 50 pågående företagskontakter var. Undersökningen sker via webbenkät och i samarbete med företagen 5M och Ibisco. Svarsfrekvensen var 74 %.

Almi Företagspartner finns i varje län för att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom att fler nya företag startas, fler innovationer kommersialiseras och fler företag får möjlighet att växa och utvecklas. Almi ägs av stat och landsting och har totalt drygt 500 anställda.

Stockholm den 1 juni 2004
För ytterligare information:
Göran Lundwall, koncernchef ALMI Företagspartner, tel 08 709 89 24, mobil 070 593 21 52.
Presstalesman Carl Fridh, mobil 070 581 64 14.
Kontakta också det regionala ALMI-bolaget.

För figurer, se: http://www.almi.se/ArticlePages/200406/11/20040611153827_ -Alla_anvandare-_Moderbolag335/20040611153827_- Alla_anvandare-_Moderbolag335.dbp.html


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.