2020-08-26 06:47Pressmeddelande

Högt medarbetarengagemang prisar Almi

Anna Rosengren VD på Almi GävleDala står vid en grafittivägg.Anna Rosengren VD på Almi GävleDala

Almi får utmärkelsen Brilliant Awards - Årets förändringsresa för att man lyckats öka sina medarbetares engagemang mest. Priset delas ut av undersökningsverktyget Brilliant Future för att prisa de arbetsgivare som gjort den största positiva utvecklingen i sitt medarbetarengagemang under det gångna året.

 Utmärkelsen baseras på data från 240 000 medarbetarundersökningar i 150 företag. Det innebär att det är medarbetarnas verkliga uppfattningar.

På Almi GävleDala tar man emot nyheten om priset med glädje. Under Corona-pandemin har man arbetat hårt för att möta företagens olika behov främst genom att finansiera och arbeta med finansiell rådgivning.

- Jag är stolt över att Almi får en utmärkelse som visar att vår personal trivs och har ett högt engagemang. Det är viktigt att medarbetare både kan använda den kunskap och erfarenhet de har med sig och möjlighet att nå sin fulla potential, säger Anna Rosengren, VD på Almi GävleDala.

Stolta medarbetare effektiviserar verksamheten och engagerade medarbetare levererar 22 procent högre lönsamhet, det visar data från Brilliant.

Medarbetare som trivs på i sitt arbete trivs med sina arbetsuppgifter, har en tilltro till sina kollegor och sina chefer men också att varje medarbetare har en tydlig uppfattning av vad som förväntas av dem. För att lyckas behöver man arbeta med en tydlig strategi både i rekrytering och i det löpande arbetet, menar Anna Rosengren.

- Att man trivs på sin arbetsplats handlar om en personlig upplevelse och inställning men förutsättningarna kommer från arbetsgivaren. Hos oss har vi arbetat i många år för att skapa bra förutsättningar för både arbete och trivsel i gruppen. I grunden handlar det om att skapa en miljö där många röster kan höras och olika erfarenheter och kunskaper tas till vara, för i en sådan miljö finns möjligheter för både individer och organisation nå sin fulla potential.

Under Coronapandemin Almi GävleDalas ställdes arbetet snabbt om för att ske på distans har medarbetare visat sin förmåga att vara flexibla och möta kundernas behov, menar Anna Rosengren. Det har varit en extraordinär tid där företagare har haft behov av kapital för att säkra upp sin verksamhet men också av ekonomisk rådgivning.

- Vi har lyckats möta företagens behov på ett mycket bra sätt under den här tiden. Man kan beskriva läget under april, mars och maj som en anstormning av företag som hade behov av olika typer av finansiering och rådgivning. I den situationen pressas förstås både organisationen och medarbetarna att anpassa sig, och det har kollegorna gjort med bravur, säger Anna Rosengren.

Brilliant Awards – Employee Experience 2020 prisar de arbetsgivare som mellan 2018 och 2019 gjort den största positiva utvecklingen av sina medarbetares engagemang. En engagerad medarbetare kan definieras som någon som är känslomässigt involverad, passionerad och stolt över sin arbetsgivare.

 Brilliant Awards prisar de arbetsgivare som mellan 2018 och 2019 gjort den största positiva utvecklingen av sina medarbetares engagemang. En engagerad medarbetare kan definieras som någon som är känslomässigt involverad, passionerad och stolt över sin arbetsgivare.

 

- Utmärkelsen gäller koncernen som sin helhet och det är faktiskt så att vi i Almi GävleDala har ett mycket högt engagemang även jämfört med Almikoncernen i sig. Almi GävleDalas största förändring av medarbetarnas trivsel och engagemang kom redan för flera år sedan som en följd av den strategi vi dragit upp och arbetat efter, säger Anna Rosengren.

- Almis vinst i Årets Förändringsresa visar att de under det gånga året gjort ett stort arbete för att utveckla sina medarbetares engagemang och frigöra deras fulla potential. Vår data visar att medarbetarna på Almi upplever en stark företagskultur som engagerar, har en bra arbetsmiljö och är positiva till sina kollegor och stämningen mellan dem, säger Andreas Ferm, vd på Brilliant Future.

Utmärkelsen Brilliant awards - Årets Förändringsresa baseras helt på organisationernas egna medarbetarundersökningar som gjorts internt och är medarbetarnas egen uppfattning av organisationen som arbetsgivare.


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Lina Renberg
Affärschef, Almi GävleDala
Lina Renberg
Anna Rosengren
VD, Almi GävleDala
Anna Rosengren