2006-12-20 08:51Pressmeddelande

Höstens Almi Barometer: Kvinnors företagande ökar. Brist på kunnig arbetskraft

Det är kvinnornas intresse att starta och driva företag som ökar mest. Det menar två av tre av Almis konsulter i höstens Almi-Barometer. Barometern visar också att det viktigaste tillväxthindret för små företag är bristen på kunnig arbetskraft. – Intresset från kvinnor ökar kraftigt. Jag är övertygad om att vi inom några år kommer att ha väsentligt större andel företag som drivs av kvinnor, säger Göran Lundwall, koncernchef i Almi Företagspartner.

Ökat intresse hos kvinnor och invandrare
Det är bland kvinnorna som intresset för att starta och driva företag ökar kraftigast. Två av tre konsulter bedömer att kvinnornas företagarintresse ökat jämfört med en av tre i våras. Även bland invandrade svenskar anser en majoritet av konsulterna att det finns ett ökat intresse. I Uppsala, Värmland, Kalmar, Skåne, Halland, Norrbotten och på Gotland är intresset hos kvinnor att starta och driva företag som starkast. Motsvarande höga intresse finner man bland invandrarna i Sörmland, Dalarna, Skåne och Halland.

Stort sug efter kunnig arbetskraft
Enligt över hälften av Almi-konsulterna är det viktigaste tillväxthindret för små företag brist på kompetent och kunnig arbetskraft. Ungefär var fjärde konsult anser att svårigheter att finna finansiering, byråkrati och snårigt regelverk samt sjuklönereglerna är andra väsentliga tillväxthinder.

Nio av tio överlever, tillväxten ökar och man nyanställer lättare
I Sverige idag överlever i genomsnitt två av tre nystartade företag sitt tredje verksamhetsår. För de företag som har haft tillgång till en mentor räknar man med en överlevnadsgrad på 90 procent. Nio av tio konsulter anser att tillgång till en mentor är viktig eller mycket viktig för företag som vill växa.

Almi-Barometern, som genomfördes 17 oktober till 7 november innehåller frågor till ca 300 affärsutvecklare i Almi-koncernens 21 dotterbolag. Varje konsult har minst 50 pågående företagskontakter var. Undersökningen sker via webbenkät och i samarbete med företagen 5M och Ibisco. Svarsfrekvensen var 77 %.

Almi Företagspartner AB
Almis uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. Almi, som ägs av staten tillsammans med regionala ägare, består av moderbolaget och 21 regionala dotterbolag.

Stockholm den 20 december 2006
För ytterligare information:
Lars Mårdbrant, informationsdirektör, tel. 08 709 89 01, mobil 070 314 34 34

De viktigaste tillväxthindren län för län

Uppsala län: Brist på kompetent, kunnig arbetskraft
Värmland: Dålig marknadsefterfrågan
Kronoberg: Brist på kompetent, kunnig arbetskraft
Kalmar län: Brist på kompetent, kunnig arbetskraft
Västra Götaland: Brist på kompetent, kunnig arbetskraft
Västmanland: Brist på kompetent, kunnig arbetskraft
Sörmland: Brist på kompetent, kunnig arbetskraft
Jönköpings län: Brist på kompetent, kunnig arbetskraft
Västerbotten: Sjuklönereglerna
Dalarna: Brist på riskkapital/Svårt med finansiering
Örebro län: Svårt med finansiering/Byråkrati och snårigt regelverk
Gotland: Brist på kompetent, kunnig arbetskraft
Skåne: Brist på kompetent, kunnig arbetskraft
Östergötland: Brist på kompetent, kunnig arbetskraft
Jämtland: Brist på kompetent och kunnig arbetskraft/Byråkrati och snårigt regelverk
Halland: Brist på kompetent, kunnig arbetskraft
Stockholms län: Brist på kompetent och kunnig arbetskraft/Svårt med finansiering
Blekinge: Brist på kompetent, kunnig arbetskraft
Västernorrland: Brist på kompetent, kunnig arbetskraft/ Dålig närvaro vid offentliga upphandlingar
Norrbotten: Svårt med finansiering
Gävleborg: Brist på kompetent, kunnig arbetskraft


ALMI Företagspartner AB
ALMIs uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxtBilagor
AB2,06_karta_fråga tillväxthinder.zip
https://www.pirab.se/L.asp?X=256220&M=2&A=AB2,06_karta_fr%E5ga%20tillv%E4xthinder.zip
Företagarintresset hos några olika grupper, tabell.doc
https://www.pirab.se/L.asp?X=256220&M=2&A=F%F6retagarintresset%20hos%20n%E5gra%20olika%20grupper,%20tabell.doc
Pressinformation Barometer tillväxthinder mm.doc
https://www.pirab.se/L.asp?X=256220&M=2&A=Pressinformation%20%20Barometer%20tillv%E4xthinder%20mm.doc


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.