2021-03-12 06:00Pressmeddelande

I dag öppnar anmälan till mentorprogrammet som stärker kvinnors karriärer

Johan Kerstell, personaldirektör på Sandvik och Anna Rosengren, VD Almi GävleDalaJohan Kerstell, personaldirektör på Sandvik och Anna Rosengren, VD Almi GävleDala

Almi GävleDala och Sandvik är initiativtagare till ett mentorprogram för kvinnor som vill utveckla och stärka sina karriärer i Gästrikland. Idag öppnar anmälan till programmet. Initiativet bygger på studier som visar att kvinnor i Gävleborg ofta har en högre utbildning men färre har chefspositioner än männen i samma län. Kvinnor som driver företag har ofta också ett arbete vid sidan av.  

Mentorprogrammet för kvinnor som vill utveckla och stärka sina karriärer bygger på det mentorprogram för företagare som Almi drivit och utvecklat under många år. Många företagare i länet har utvecklat sina företag med en mentor och många har också bidragit till den utvecklingen som mentorer.  

- En mentor kan vara avgörande för ens utveckling och beslutsfattande. Det är en relation som ger råg i ryggen och som belyser möjligheter och vägen framåt. Det gäller både företagare och yrkesarbetande personer. Jag kan varmt rekommendera att ha en mentorrelation, både att vara mentor och att ha en mentor, säger Anna Rosengren, VD på Almi Företagspartner GävleDala AB. 

Mentorprogrammet Kvinnors karriär 

Mentorprogrammet riktar sig till kvinnor som vill utveckla sin karriär, i mentorsammanhang kallas de adepter. Det vänder sig också till mentorer, män eller kvinnor med erfarenhet från näringslivet som vill dela med sig och arbeta för att stärka kvinnors roll i näringslivet.  

Mentorprogrammet pågår under ett år med regelbundna möten då mentorn fungerar som ett bollplank som guide utifrån adeptens särskilda utmaningar och mål.  

För att programmet ska få bästa effekt matchas adepter med mentorer utifrån de behov och ambitioner man har med sin medverkan. De kartläggs i en enkät som handlar om vilket nuläge de deltagande har i sin karriär, vilka tidigare erfarenheter man har och vilka mål man sätter upp. Svaren analyseras och sedan matchas adepten med en mentor. 

 Anmälan är öppen i 16 dagar och både adepter och mentorer kan söka till programmet!  

 – Vi arbetar aktivt och brett med mångfald och inkludering på Sandvik och ser det som en stor konkurrensfördel. Genom samarbetet med Almi kan vi stötta att fler kvinnor kan utvecklas och nå ledande positioner. Självklart vill vi vara med och bidra till den regionala utvecklingen, säger Johan Kerstell, personaldirektör på Sandvik. 

Bakgrund till samarbetet 

I en omvärldsanalys gjord av Region Gävleborg 2019 framgår det att betydligt fler kvinnor än män har en hög utbildningsnivå i länet samtidigt som statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att andel män i chefspositioner i kommuner i Gästrikland är högre än antal kvinnor i samma position. Av andel företagare i Sverige är drygt 30 procent kvinnor och statistik visar även att kvinnor i stor utsträckning har en anställning vid sidan av sitt företagande.  

Programmet bygger på Almis mentorprogram för företagare och idén till att rikta sig till kvinnor i karriären kommer från föreningen Hälsingejänter där ett liknande mentorprogram och samarbete är i gång. Ida Mörtsell är initiativtagare till både föreningen och samarbetet som startade hösten 2020 där 25 kvinnor identifierade sina karriärmässiga behov och sedan kunde matchas med en mentor.  

Anmälan öppnar fredag 12 mars och stänger 28 mars på www.Almi.se/gavleborg. På hemsidan hittar du även mer information om programmet.  

  

 

Om Almi 

Vi investerar i framtida tillväxt! 

Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling. 

Sandvik-koncernen 

Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder produkter och tjänster som förbättrar kundernas produktivitet, lönsamhet och säkerhet. Vi har världsledande positioner inom utvalda områden – verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner och verktyg, tjänster och tekniska lösningar för gruvindustrin och bergavverkning inom anläggningsindustrin; produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning. Koncernen hade 2019 omkring 40 000 anställda och en försäljning på cirka 100 miljarder SEK i över 160 länder i kvarvarande verksamheter. 


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Lina Renberg
Affärschef, Almi GävleDala
Lina Renberg
Anna Rosengren
VD, Almi GävleDala
Anna Rosengren