2007-05-30 14:12Pressmeddelande

IFS integreras med Almi - En historisk händelse

Sammanslagningen mellan Almi Företagspartner och företagarorganisationen för invandrare, IFS, har nu gått in i sin slutfas.
– Det finns inget exempel tidigare på att en invandrarorganisation går samman med en offentlig organisation på det här sättet. Det är helt enkelt en historisk händelse, säger Maroun Aoun, vd för IFS.
– Det här ökar mångfalden i Almi, både när det gäller medarbetare och kunder. Almi får direkt tillgång till 32 nya medarbetares kunskap och kompetens och det betyder en avsevärd förstärkning för vår organisation säger Göran Lundwall, koncernchef i Almi Företagspartner.


Invandrarföretagandet ökar enligt Almis affärskonsulter
Enligt senaste Almi Barometern som genomförts under våren anser över hälften av Almis konsulter att invandrarföretagandet ökat, vilket gör invandrare till den grupp företagare vid sidan av kvinnor som ökat mest. Särskilt hög är ökningen i Dalarna, Västernorrland och Kronoberg. Tre av fyra Almi-konsulter anser också att det nya Mikrolånet, som tillåter lån upp till 100 000 kronor kommer att öka invandrarföretagandet.

Fler invandrare får råd och lån
Man räknar med att det finns cirka 70 000 företagare med invandrarbakgrund vilket motsvarar nästan var femte företag i landet. Andelen kvinnor bland invandrarföretagen är 35 procent, vilket är högre än för genomsnittet i Sverige. Dessutom är det en högre andel högutbildade och yngre företagare men också en högre andel arbetslösa. Var åttonde invandrarföretag har kontakt med IFS och man räknar med att den andelen kommer att öka till var fjärde i och med samgåendet med Almi-bolagen. Av Almis nyutlåning går 14 procent till personer med invandrarbakgrund, målet är att öka andelen till 18 procent.
– Samarbetet blir enklare och vi kan koppla IFS rådgivning ännu närmare Almis utlåning. Vi tror att antalet invandrare som vänder sig till oss kan fördubblas, säger Maroun Aoun.

Invandrare har mer avancerade affärsidéer
Det finns idag en tendens att invandrare startar företag med mer avancerade affärsidéer än traditionella serviceföretag. Vid sidan om servicenäringar är det annars konsulter inom t ex översättning och export, tillverkning inom mat- och livsmedel, import och exportverksamhet men också olika slag av franchising och datateknik.
– Kanske kommer ägarskiftena i 40-talisternas företag också att bli en möjlighet för invandrare, säger Maroun Aoun. Jag tror också att fler etniska affärsidéer kommer att utvecklas, som vi har sett inom restaurang- och matbranscherna.

Almi Företagspartner AB och IFS
Almis uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. Almi, som ägs av staten tillsammans med regionala ägare, består av moderbolaget och 21 regionala dotterbolag. Insamlingsstiftelsen IFS Rådgivningscentrum, startades som Internationella Företagarföreningen i Sverige i Stockholm 1996. Syftet är att hjälpa invandrare att starta och utveckla företag i Sverige. IFS finns på 15 platser i landet och har totalt 32 anställda, som ger rådgivning på 28 olika språk.

För ytterligare information kontakta:
Maroun Aoun, VD IFS, tel 070-496 98 26
Lars Mårdbrant, informationsdirektör ALMI Företagspartner, tel 070-314 34 34.

ALMI Företagspartner AB
ALMIs uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.