2012-08-09 08:36Pressmeddelande

InCoax får 7 miljoner i nyemission

InCoax Networks utvecklar och säljer innovativa accesslösningar för snabbt bredband i fastighetsnät. Genom att använda fastighetens befintliga centralantennsystem kan snabbt bredband och IPTV distribueras samma väg som vanligt TV, utan ny kabeldragning. I en nyemission har befintliga och nya investerare, bland andra Almi Invest och Norrlandsfonden, investerat 7 miljoner i företaget.

InCoax har ett etablerat alternativ till att dra nya datakablar i fastigheten. Allt fler operatörer, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar har upptäckt fördelarna med InCoax teknologi. Undviks ny kabeldragning sparas flera tusen kronor per lägenhet. Det gäller inte minst i övriga Europa där operatörerna ofta måste bekosta fastighetsnätet och nya kablar blir ekonomiskt omöjliga.

InCoax teknologi använder ett outnyttjat frekvensområde i fastighetens centralantennsystem, ovanför 862 MHz. En fiberanslutning från stadsnätet dras till en anslutningspunkt i fastighetens källare. Via en källarenhet vidarebefordras bredbandstrafiken genom centralantennsystemet till ett modem i varje lägenhet. Tekniken ger idag dubbelriktad datakommunikation på 100 Mbit/s.

Nyemissionen ger InCoax ökat rörelsekaital för att klara tillväxt och expansion i Norden och i Europa. InCoaxs acceslösningar finns i dag finns i dag installerad i bland annat Stockholm, Uppsala, Lund, Linköping och Finland. Operatörer som använder tekniken finns i Sverige och Finland.

– Vi är mycket nöjda med Almis och Norrlandsfondens förtroende för InCoax Networks. Vår teknologi är ju unik. Det ger oss möjlighet att expandera snabbare, inte minst i Europa, säger Thomas Svensson, VD för InCoax Networks Europe AB.

I Europa finns det 167 miljoner lägenheter i flerfamiljhus och det skulle kosta 500 miljarder kronor att dra ny fiber eller datakabel till dessa lägenheter. Denna kostnad kan nu till stora delar reduceras med InCoax bredbandslösning över existerande koaxialkabel. Flera stora operatörer har redan visat intresse för InCoax GoCA-lösning (Gigabit over Coax Access).

För mer information:InCoax Networks Europe AB
Helge Tiainen
helge@incoax.com
mobil: +46 733-523075

Om InCoax Networks Europe AB
InCoax Networks utvecklar, marknadsför och säljer lösningar för Gigabit bredbands access över existerande koaxial kabel infrastruktur som redan finns i samtliga höghus, radhusområden, hotell och semesterbyar i Sverige och Europa. InCoax är ett privatägt företag med huvudkontor i Gävle där vi även har utveckling och forskning och ett nära samarbete med högskolan. Försäljningskontor finns i Stockholm, Jyväskylä, Paris, Milano och Madrid.

Om Almi

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser - från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.