2023-11-02 13:00Pressmeddelande

Internationell spets och värmländska specialiteter när startups möter investerare på A-match

Ett starkt arrangörsteam gör A-match till ett investerarforum som sätter Värmland på kartan. Från vänster: Carina Wikman, Nordea, Victor Isaksen, Sting Bioeconomy, Patrik Bångerius, Karlstads universitet, Anna Lundmark Lundbergh, Almi Värmland, Ulf Green, Almi Invest, Stefan Skoglund, DigitalWell Ventures.

Den 7 november möter åtta noggrant utvalda bolag investerare på A-match i Karlstad. Investerarforumet tar denna gång världen till Värmland – med bolag från både Finland, Danmark och Kanada.

– Otroligt glädjande att se vilken stark dragningskraft A-match har, säger Anna Lundmark Lundbergh, vd på Almi Värmland.

Trots det rekordstora antalet internationella bolag finns en tydlig regional touch på A-match. En majoritet av de åtta bolagen som pitchar har en koppling till någon av Värmlands sju utpekade nischer inom smart specialisering. Främst inom skoglig bioekonomi och digital hälsoinnovation.

  • Den mest långväga gästen, kanadensiska Hejmas, erbjuder en process för att producera pappersmassa som radikalt minskar koldioxidutsläpp och vattenförbrukning.
  • Finländska Nordic AI Solutions har utvecklat ett AI-drivet röst-till-text- verktyg som omvandlar samtal mellan läkare och patient till patient- anteckningar, vilket eliminerar behovet av manuell dokumentation.
  • Det tredje internationella inslaget, danska SWÖM, har utvecklat smart sensorteknik som integreras i badkläder. Vid fara blåser plaggen automatiskt upp sig och för användaren säkert till ytan.

Anna Lundmark Lundbergh tror att den kompetens som växt fram inom regionens specialiseringsområden är en förklaring till A-match dragningskraft. Samtidigt ingår båda regionens acceleratorer för startups (DigitalWell Ventures och Sting Bioeconomy) i investerarforumets arrangörsteam, vilket skapar ett starkt kontaktnät.

– Det är viktigt för Värmland att vi kan skapa en arena kopplat till regionens specialiseringar, där A-match bidrar till att vi även kan täcka in kapitalaspekten. Det gör också att regionens egna bolag utsätts för internationell konkurrens där juryn väljer de startup-team som bedöms starkast, inte värmländska bolag för att de är just värmländska, säger Anna Lundmark Lundbergh.

Tre värmländska bolag tar plats på scenen

Trots att söktrycket bland bolag som vill medverka varit stort finns ändå ett starkt ”hemmalag” på A-match, där tre av bolagen har sitt säte i Värmland. Två dessutom med tydlig koppling till ovan nämnda nischer inom hälsa respektive skoglig bioekonomi.

  • Nature Station hjälper arbetsplatser att skapa framtidens hälsorum. Bland annat genom en modul som möjliggör motion genom naturmiljöer och digitala promenadmöten med röststyrd anteckning och AI-assistans.
  • Ecopals har utvecklat ett nytt byggmaterial gjort på formpressat papper för hållbara, lätta och starka möbler, med samma styrka som traditionella byggmaterial men med 60 procent mindre materialåtgång.
  • Inshore har designat en segelbåt med fällbar mast, köl och roder som förenklar sjösättning och transport. Det ger seglare ökade valmöjligheter att enkelt pröva nya farvatten.
Starkt nätverk av investerare

Totalt sett ger mixen av bolag ett starkt erbjudande till de investerare som besöker liveeventet på Nöjesfabriken i Karlstad – och även här syns investerarforumets växande dragningskraft. En dryg vecka innan eventet hade ett 50-tal investerare anmält sig.

– Det är en blandning av tidigare och nya investerare, vilket visar att vi utvidgar vårt nätverk. Historiskt har vi haft en bra träffbild, där en majoritet av bolagen som medverkat i A-match fått finansiering efter eventet. Jag tror också att det finns ett intresse bland investerare att titta närmare på bolag utanför Stockholmsregionen, eftersom bolagen i Stockholm generellt är högre värderade, säger Anna Lundmark Lundbergh.

Samarbete mellan nio aktörer

Bakom A-match står Almi Värmland, Almi Invest Norra Mellansverige, Nordea, Sting Bioeconomy, Karlstads universitet, Paper Province, DigitalWell Ventures, Compare och Region Värmland. Investerarforumets syfte är att skapa en arena där både regionala, nationella och internationella bolag och investerare kan mötas – med Värmland som bas.


Här kan du läsa mer om alla åtta bolagen som pitchar på A-match:
https://www.amatch.org/app/netattm/attendee/page/120248Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till små och medelstora företag med tillväxtpotential. Almis verksamhet ska vara ett komplement till den privata marknaden. Almi AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. 


Kontaktperson

Anna Lundmark Lundbergh
Vd, Almi Värmland
Anna Lundmark Lundbergh