2018-12-11 14:28Pressmeddelande

Intresset för export stort bland länets tillväxtföretag

null

Möjligheten att exportera är mycket viktig, det tycker en jämförelsevis stor andel av tillväxtföretagen i Jämtlands län. I Sverige så är det endast tillväxtföretag i Västerbotten och Stockholm som i högre grad ser export som en mycket viktig tillväxtfaktor, det visar en trendrapport om exportläget som Tillväxtverket nyligen släppt.

Även om exportfrågan blir allt mer intressant för länets företagare så upplevs vägen dit ofta som utmanande. Företagen lyfter bland annat hinder som brist på resurser i företaget, kostnader för internationalisering samt brist på kontakter och nätverk, något som Regional exportsamverkan vill råda bot på.

- För att stärka länets näringsliv, ekonomi och arbetsmarknad är export en viktig faktor. Vi vet att många företag som vill växa ser export som en intressant väg framåt. Här kan vi som samverkar inom regional exportsamverkan ge en väg inför företag som vill göra affärer med andra länder att hitta rätt stöd, i rätt tid, säger Sandra Festin, rådgivare för Enterprise Europe Network på Almi Mitt.

Tillväxtverkets rapport visar även att Jämtland hamnar på femte plats i landet då det gäller andel internationella små och medelstora företag, alltså företag som importerat eller exporterat, tillhör en utländsk kedja eller har verksamhet förlagd utomlands.

- Bland länets företag är det främst Norden som är den marknad som flest företag verkar på, följt av övriga världen samt inom EU utom Norden. Jämtland har i jämförelse med övriga län få företag som verkar mot den nordiska marknaden. Under året som gått har vi anordnat kunskaps- och inspirationsseminarier, bland annat med fokus på Norge som är en intressant marknad för många Jämtländska företag, berättar Sandra Festin.

Bakgrund Regional exportsamverkan:

Tillväxtverket har fått regeringens uppdrag att upprätta regional exportsamverkan i samtliga län. Målet med satsningen är att förenkla för företag som vill börja exportera, detta genom att erbjuda en väg in till de organisationer som kan ge företagen stöd och rådgivning kring exportfrågor.

Regional exportsamverkan utgörs i Jämtland Härjedalen av följande fem exportfrämjande organisationer: Almi, Enterprise Europe Network, Business Sweden, Exportkreditnämnden och Region Jämtland Härjedalen. Oavsett vilken av de samverkande organisationerna företagen kontaktar så är målsättningen att snabbt sätta företagen i kontakt med rätt funktion för att på så sätt kunna ge svar och så bra vägledning som möjligt.

Kontakt:

Sandra Festin, rådgivare för Enterprise Europe Network på Almi

Mobil: 073-0441 454

Växel: 0771-55 85 00

Om Almi

Almi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och en skalbar affärsidé. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 50 kontor över hela landet.


Om Almi

Välkommen till Almis pressrum! Här hittar du pressmeddelanden från Almi Företagspartner AB och Almis regionala bolag. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet. Under pressmaterial hittar du högupplösta bilder på vd:ar och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region. Här kan ni ta del utav Almi Invests pressrum.