2007-06-04 08:58Pressmeddelande

Invandrarföretagare får egen rådgivare i Västernorrland

Pressmeddelande från ALMI Företagspartner Västernorrland AB Härnösand 2007-06-04


ALMI Företagspartner och företagarorganisationen för invandrare, IFS, integreras på central nivå. I Västernorrland innebär det att invandrare nu kan få hjälp att starta och utveckla sitt företag via en egen företagsrådgivare.

- Personer med utländsk bakgrund kan uppleva det som mer komplicerat att starta företag i Sverige. Det kan exempelvis handla om språket eller det regelverk som styr företagandet i landet. Sammanslagningen mellan IFS och ALMI är till för att undanröja sådana hinder, säger företagsrådgivare James Gray, ALMI/IFS, som själv invandrat till Härnösand från Skottland.

Integrationen med IFS innebär att ALMI kan erbjuda gratis rådgivning till invandrarföretagare inom områden som ekonomi, juridik och marknadsföring. Personer som vill starta företag kan exempelvis få hjälp med affärsplan, ekonomiska kalkyler och att söka nödvändig finansiering hos banker och ALMI.

Enligt senaste ALMI Barometern som genomförts under våren anser över hälften av ALMIs konsulter att invandrarföretagandet ökat. Särskilt hög är ökningen i Dalarna, Västernorrland och Kronoberg.
- Det finns en stor vilja bland personer med utländsk bakgrund att driva företag och den internationella erfarenheten gör företagen viktiga för Sverige, säger ALMI Västernorrlands VD, Lars Andersson.

ALMI i Västernorrland är det ALMI-bolag i landet som 2006 beviljade flest lån till invandrare i förhållande till andelen utrikesfödda i länet. Drygt vart femte ALMI-lån i Västernorrland går till personer med invandrarbakgrund. Annars är just svårigheten med finansiering något som lyfts fram som det främsta hindret för invandrarföretagare.
- ALMIs nya Mikrolån, som tillåter lån upp till 100 000 kronor, tror vi kommer att bidra till ett ökat invandrarföretagande, säger James Gray.

För mer information, kontakta James Gray, företagsrådgivare, ALMI/IFS,
tfn 070-336 06 95 eller Eva Nordlander, informationsansvarig, ALMI, tel 0611-55 78 07.


ALMI Företagspartner Västernorrland AB och IFS
ALMI erbjuder affärsutveckling och riskvillig finansiering till innovatörer, nya och befintliga företag som vill utvecklas. Målsättningen är att främja utveckling, tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv. Ägare är staten och Landstinget Västernorrland. IFS, Internationella företagarföreningen, är en ideell förening som startade 1996 och arbetar för invandrarföretagande i Sverige. Verksamheten har drygt 30 anställda på 15 platser i landet och ger rådgivning på 28 olika språk. Läs mer på [ http://www.vasternorrland.almi.se ]http://www.vasternorrland.almi.se samt http://www.ifs.a.se


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.