2005-04-14 14:34Pressmeddelande

Investeringsviljan ökar bland svenska företag

Bankernas utlåning till företag fortsatte att öka under årets första kvartal. Mer än vartannat bankkontor uppger att utlåningen ökade jämfört med föregående kvartal och endast 6 procent uppger att utlåningen minskat. Över 60 procent av bankkontoren bedömer dessutom att utlåningen till företag kommer att öka ytterligare under årets andra kvartal. Det framgår av ALMIs låneindikator, som är baserad på intervjuer med 150 bankkontorschefer.

– Undersökningen visar på en allt högre investeringsvilja bland svenska företag och en positiv inställning till konjunkturutvecklingen, säger ALMIs koncernchef Göran Lundwall i en kommentar.

På ett års sikt är förväntningarna ännu högre även om dessa dämpats något sedan förra undersökningen. 77 procent av bankkontoren tror att utlåningen kommer att öka jämfört med 79 procent i föregående kvartals undersökning. Den största delen av ökningen tror man att småföretagen kommer att stå för., det uppger mer än vartannat bankkontor. Endast två procent tror att storföretagen kommer att stå för den förväntade ökningen av utlåningen.

De branscher som förväntas öka mest är tillverkning och verkstad som tillsammans står för cirka 40 procent. Men i jämförelse med förra undersökningen har förväntninganrna på dessa branscher minskat och istället tror man att byggbranschen, fastigheter och skogs- och lantbruk kommer att stå för en allt större del av utlåningen.

Följderna av de nya förmånsrättsreglerna har varit föremål för debatt under 2004. I undersökningen uppger 64 procent av bankkontoren att finansbolagstjänster såsom leasing och factoring ökat på bekostnad av den egna utlåningen. 10 procent uppger dessutom att kreditvillkoren skärpts.

– Att leasing och factoring ökar som en följd av de nya förmånsrättsreglerna är det många som varnat för. Eftersom dessa finansieringsformer ofta är dyrare är det många företag som fått ökade upplåningskostnader. Att kreditvillkoren skärps kan dessutom påverka nyföretagandet eftersom finansieringen är ett av de största problemen för nyföretagare. Vi märker av detta genom en ökad efterfrågan från nyföretagare och under första kvartalet har vår utlåning till dessa ökat markant, säger Göran Lundwall, koncernchef i ALMI Företagspartner.

Undersökningen genomförs varje kvartal av CMA - Centrum för Marknadsanalys AB och är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 21-29 mars 2005.

Läs ALMIs låneindikator, april 2005 på www.almi.se

För ytterligare information kontakta:
Lars Mårdbrant, informationsdirektör ALMI Företagspartner, tel 08-709 89 01 eller 070-314 34 34


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.