2024-03-08 06:30Pressmeddelande

Jämställdheten stagnerar i styrelserummen i Norrbotten

Fredric Genberg, vd Almi NordFredric Genberg, vd Almi Nord

Årets styrelsekartläggning från Almi visar ingen förändring i Norrbotten gällande jämställdheten i företagsstyrelserna. Andelen företag med kvinna som VD ligger kvar på 15 %, vilket är oförändrad siffra jämfört med 2023.

- Vi ser i Norrbotten att vart femte företag har jämställda styrelser, det är fortfarande alldeles för lågt. Och endast 15 procent av de regionala bolagen som ingår i kartläggningen har en kvinna som vd, vi har en lång bit kvar innan vi når mer jämställdhet i styrelserummen, säger Fredric Genberg, vd på Almi Nord.

- Forskning visar att lönsamhet och omsättningsökning är signifikant högre i företag som har jämställda styrelser, men att bryta igenom gamla föreställningar tar tid. Vi på Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling men vi uppmanar också till ett aktivt styrelsearbete. Vi ser potentialen och det finns många kvinnor med både erfarenhet och styrelseutbildning som är möjliga att rekrytera, tipset är att leta utanför befintliga nätverk om du inte hittar dem där du brukar leta, avslutar Genberg.

Nyckeltal Norrbotten (föregående år):

Andel företag med kvinna som vd: 15 % (15 %)

Andel bolag med minst en kvinna som ordinarie styrelseledamot: 42 % (40 %)

Andel bolag med kvinna som styrelseordförande: 14 % (14 %)

Andel bolag utifrån hur jämställt bolaget är: 18 % (18 %)


Här finns rapporten i sin helhet. [Styrelsekartläggning - Almi]

FAKTA

Statistiken i Styrelsekartläggningen 2024 är framtagen av Almi och visar statistik för hela Sverige, län för län. Data har inhämtats från UC i december månad 2023 och baseras på senast tillgängliga nyckeltal från respektive företag. Statistiken avser bolag med minst fem miljoner i omsättning och/eller minst fem anställda som har minst två ledamöter i styrelsen och är redovisad på länsnivå.

I Sverige fanns vid mättillfället:

121 930 bolag med minst fem miljoner och/eller minst fem anställda.
64 375 bolag minst två ordinarie ledamöter i styrelsen.

Första kartläggningen genomfördes 2013 och har sedan 2017 tagits fram varje år och spänner nu över mer än en tioårsperiod.

För mer information, kontakta:

Fredric Genberg, vd Almi Nord
Mobilnummer 0730-92 24 82
fredric.genberg@almi.se

Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland och ansvarig för styrelsekartläggningen
0708-14 93 77
anna.lundbergh@almi.seOm Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.