2023-03-08 06:30Pressmeddelande

Jämställt i västsvenska styrelserum först 2053 visar tioårig kartläggning

Marie Krüeger, tf vd Almi Väst.Marie Krüeger, tf vd Almi Väst.

Styrelsekartläggningen, Almis årliga undersökning av jämställdheten i Västra Götalands företag, visar en långsam ökning av jämställdheten i styrelserummen de senaste tio åren. Andelen kvinnor med en styrelseplats har gått från 16 procent år 2013 till 20 procent år 2023. I den takten kommer det att ta trettio år innan företagen är jämställda.

Styrelsekartläggningen visar också en kvinna är ordförande i 14 procent av företagen 2023, jämfört med 9 procent 2013. Även andelen kvinnliga vd:ar har ökat från 9 till 14 procent under perioden.

− Bra att det går framåt och att siffrorna ökar, men jag kan känna en viss otålighet över att det går så långsamt, säger Marie Krüeger, tf vd i Almi Väst.

− Att tillvarata hela kompetensen både i ledningsgrupperna och i styrelserummen känns som det absolut mest logiska och vi kan konstatera att strukturerna sitter hårt. Det känns både viktigt och nödvändigt att vi fortsätter arbeta för större jämställdhet för att få till mer innovation och tillväxt och inte minst att säkerställa att kvinnor också är med i samma omfattning där besluten tas och där möjlighet till påverkan finns.

Fler nytillkomna platser går till kvinnor

Nu finns en gedigen kunskapsbank i form av heltäckande statistik för alla aktiebolag som har minst fem anställda eller fem miljoner i omsättning. Siffrorna visar en mycket långsam ökning av andelen kvinnor både på vd-posterna och i styrelserummen, men det finns ljuspunkter.

Trenden är tydlig när det gäller antalet kvinnor som tillkommer i bolagsstyrelserna varje år. I Västra Götaland har 35 procent av nytillkomna styrelseplatser under de senaste tio åren gått till kvinnor. När nya ledamöter väljs in eller nya platser tillkommer tar alltså en större andel kvinnor plats.

Hälften av bolagen saknar aktivt styrelsearbete

Almi framhåller också i sin studie vikten av ett aktivt styrelsearbete. Endast 53 procent av de undersökta företagen i Västra Götaland har två ordinarie ledamöter eller fler i styrelsen. När mätningarna startade år 2013 var det 52 procent.

− Almi möter dagligen små och medelstora företag som inte har ett professionellt styrelsearbete och det kan vara ett viktigt första steg för att kunna lyfta blicken och få andra perspektiv. Kan man dessutom ha en väl diversifierad styrelse så blir det kvalitetsmässigt ännu bättre, säger Marie Krüeger.

Almis styrelsekartläggning 2013 till 2023 i Västra Götaland
Nationella data inom parentes. 

  • Andel kvinnor av totala antalet styrelseplatser 16 (17) à 20 (21) procent
  • Andel bolag med kvinna som vd 9 (10) à 14 (14) procent
  • Andel bolag med minst en kvinna i styrelsen 32 (35) à 39 (41) procent
  • Andel bolag med kvinna som ordförande 9 (10) à 14 (15) procent
  • Andel jämställda styrelser 13 (13) à 14 (16) procent
  • Andel bolag med två eller fler ordinarie ledamöter 54 (52) à 56 (53) procent

Fakta om Styrelsekartläggningen 2023

Statistiken avser bolag med minst fem miljoner i omsättning och/eller minst fem anställda som har minst två ledamöter i styrelsen och är redovisade på länsnivå.

I Sverige fanns vid mättillfället:

  • 115 475 bolag med minst fem miljoner och/eller minst fem anställda.
  • 61 754 bolag minst två ordinarie ledamöter i styrelsen.

Data har inhämtats från UC i december 2022 och baseras på senast tillgängliga nyckeltal från respektive företag. I år är det tio år sedan Almi för första gången presenterade fakta kring könsfördelningen i bolagsstyrelser och fördelningen av vd-poster i Sverige. Första kartläggningen genomfördes 2013 och har sedan 2017 tagits fram varje år och spänner nu över en tioårsperiod.

För mer information:

Marie Krüeger, tf. vd Almi Väst
marie.krueger@almi.se
070-655 12 19

Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland och ansvarig för Styrelsekartläggningen
anna.lundbergh@almi.se
070-814 93 77Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder affärsutveckling, lån, riskkapital till företag med tillväxtpotential. Almi AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Marie Krüeger
Vd, Almi Skåne
Marie Krüeger
Anna Lundmark Lundbergh
Vd, Almi Värmland
Anna Lundmark Lundbergh