2008-11-10 16:11Pressmeddelande

Kapitaltillskott till Almi Företagspartner

Regeringen har beslutat om ett kapitaltillskott på 2 miljarder kronor till Almi Företagspartner.

Situationen på de finansiella marknaderna har medfört ökade svårigheter för mindre företag att finansiera verksamheten. Under 2008 har efterfrågan på Almis lån ökat kraftigt, särskilt stor har ökningen varit efter sommaren då krisen i det finansiella systemet blev allt kraftigare. Regeringen har bedömt det som angeläget att öka de mindre företagens finansieringsmöjligheter. Det nya kapitaltillskottet ska förstärka Almis lånefond och ge förutsättningar för Almi att möta de mindre företagens ökade lånebehov.
Almis lån är marknadskompletterande och utlåning sker alltid i samarbete med kommersiella aktörer. Almis andel är idag begränsat till maximalt 50 procent. Det nya kapitaltillskottet kommer att ge Almi ökade möjligheter att ta en större andel av lånet.

- Vi ser många företag med en i grunden sund verksamhet som har problem till följd av finanskrisen. Tack vare det nya kapitaltillskottet ökar våra möjligheter att hjälpa dessa företag, säger Göran Lundwall, vd och koncernchef Almi Företagspartner.

Beslutet om kapitaltillskott till Almi togs vid ett extra regeringssammanträde måndagen den 10 november. Beslutet föreslås riksdagen i en proposition att ge regeringen ett bemyndigande med den innebörden.

Stockholm den 10 november 2008
För ytterligare information kontakta:
Göran Lundwall, vd Almi Företagspartner, tel 070-593 21 52
Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi Företagspartner, tel 070-314 34 34.

Almi Företagspartner
Almis uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas samt att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. Almi, som ägs av staten tillsammans med regionala ägare, består av moderbolaget och 19 regionala bolag.

 


ALMI Företagspartner AB
ALMIs uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt.

 


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.