2014-10-13 09:02Pressmeddelande

Konjunkturen mattas av

Bankerna och företagen ser en avmattning i konjunkturen. Antalet som tror att konjunkturen kommer att försvagas ökar både bland bankerna och bland företagen. Det framgår av två färska undersökningar som genomförts på uppdrag av Almi Företagspartner.

Bland bankerna har andelen med en positiv inställning till konjunkturen minskat från 80 procent för ett år sedan till 48 procent i den nu genomförda undersökningen. Samtidigt har andelen med en negativ inställning ökat från 3 procent till 19 procent.
Bland de små och medelstora företagen har andelen med en negativ inställning ökat från 10 procent till 22 procent jämfört med föregående undersökning.
Trenden under 2014 med en ökande negativ inställning till konjunkturutvecklingen håller därmed i sig. 

Utlåningen till företag avtar
En större andel av bankkontoren uppger att utlåningen till företag minskade under årets tredje kvartal. Totalt uppger 11 procent att utlåning minskade jämfört med 5 procent i föregående undersökning. När bankkontoren ska bedöma utlåningen för årets sista kvartal väger det lika mellan andelen som tror att utlåningen ökar i förhållande till andelen som tror att det är oförändrat eller minskar.

Utlåningen till hushåll är oförändrad
Jämfört med tidigare undersökningar de tre senaste åren ligger andelen kontor som uppger att utlåningen till hushåll ökar och även tron på den framtida utlåningen på en hög nivå.
66 procent av bankerna uppger att utlåningen till hushåll ökade under tredje kvartalet. När bankkontoren ska bedöma utlåningen för årets sista kvartal bedömer 58 procent att utlåningen ökar.

Bankernas utlåningsmarginal ökar
Fler bankkontor uppger att utlåningsmarginalen till företag har ökat. 11 uppger att utlåningsmarginalen ökat jämfört med 6 i föregående undersökning.
Bland små och medelstora företag är det en betydligt högre andel som uppger att utlåningsmarginalerna ökat. Andelen företag som uppger att utlåningsmarginalen har ökat uppgår till 50 procent.
Fler bankkontor uppger att utlåningsmarginalen till hushåll har ökat. 23 uppger att utlåningsmarginalen ökat jämfört med 11 i föregående undersökning.

 - Banker och företag är alltmer negativa till konjunkturutvecklingen. Vi får samma signaler från Almis rådgivare över hela landet. Detta begränsar viljan att starta eller förvärva företag och gör också att små och medelstora företag blir mer tveksamma vad gäller att satsa framåt och göra investeringar. Samtidigt tror nu en större andel av bankkontoren på ökad utlåning - inte bara till företag utan även till privatpersoner. Detta är något överraskande, säger Anna Hallberg, vice vd Almi Företagspartner. Det är också intressant att notera att alltfler bankkontor säger att man har ökat räntemarginalerna, särskilt mot privatpersoner. Marginalökningen bekräftas också av bankernas kunder då över hälften av de företag som svarat på undersökningen säger att bankernas räntemarginaler ökat det senaste kvartalet, säger Anna Hallberg, vice vd Almi Företagspartner.

Om undersökningarna
Undersökningarna genomförs varje kvartal av CMA - Centrum för Marknadsanalys AB på uppdrag av Almi Företagspartner AB. Bankundersökningen är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Företagsundersökningen är baserad på en webbenkät som har besvarats av 508 företagsledare eller ekonomiansvariga i små och medelstora företag. De senaste undersökningarna är baserade på telefonintervjuer under perioden 10 september – 4 oktober 2014.

Läs Almis Låneindikator, september 2014 »

För ytterligare information kontakta:
Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi Företagspartner, tel 070-314 34 34.

Om Almi
Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära kunderna med 40 kontor över hela landet.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.