2013-07-02 09:36Pressmeddelande

Konjunkturen stärks enligt bankerna

En övervägande majoritet bankkontorschefer tror att konjunkturen stärks på ett års sikt. En klar majoritet tror också att utlåningen till små och medelstora företag kommer att öka på ett års sikt. Det framgår av en undersökning bland 150 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi Företagspartner.

En majoritet, över 60 procent, tror att konjunkturen kommer att stärkas på ett års sikt, 30 procent är neutrala. Den positiva attityd som växte fram under våren fortsätter därmed.

-  Vi får blicka tillbaka över två år för att finna en positiv nivå som motsvarar denna, säger Anna Hallberg, vice vd Almi Företagspartner.

Utlåningen ökar
Bankernas företagsutlåning ökar. Fyra av tio bankkontor uppger att utlåningen ökade under årets första kvartal. Man är också mycket positiv till den kommande utlåningen, 65 procent tror att utlåningen kommer att öka på ett års sikt.

-  Det är de små och medelstora företagen som står för den absolut största delen av bankkontorens utlåning. Undersökningen återspeglar därför de små och medelstora företags vilja att investera. Så mycket som 68 procent svarar att den ökade utlåningen används för maskiner och inventarier. Det visar att företagen har en stark tro på framtiden och vågar investera, säger Anna Hallberg.

Kreditvillkoren är oförändrade
Den positiva inställningen återspeglas också i kreditvillkoren. Bankerna stramar inte åt kreditvillkoren längre. Endast ett kontor av tjugo uppger att kreditvillkoren skärpts, vilket historiskt sett är en låg nivå.

-  Almis utlåning ökar och vi ser en ökad investeringsvilja hos våra kunder. För många företag är Almis kompletterande lån avgörande för att företaget ska kunna investera och möta en ökad efterfrågan, säger Anna Hallberg.

Bankkontoren lånar ut till små och medelstora företag
Bankkontorens företagsutlåning går till största delen till små och medelstora företag. Nio av tio kontor uppger att mellan 80 och 100 procent av utlåningen går till företag med färre än 250 anställda.

Om undersökningen
Undersökningen genomförs varje kvartal av CMA - Centrum för Marknadsanalys AB på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 5 - 19 juni 2013.

Läs Almis Låneindikator, juli 2013 »

För ytterligare information kontakta:
Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi Företagspartner, tel 070-314 34 34.

Om Almi
Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära kunderna med 40 kontor över hela landet.

Om Almi

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser - från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.