2004-10-30 16:00Pressmeddelande

Konjunkturuppgången har nått de små företagen

Höstens Almi Barometer:

Konjunkturen har starkt förbättrats för de små företagen. Man är också beredd att investera i det egna företaget och lånebehovet har markant ökat. Det anser en klar majoritet av Almis affärskonsulter i senaste Almi Barometern. Hälften tror också att de små företaget nu också kan komma att nyanställa. Särskilt stark är denna positiva bild i Sörmland, Jönköping, Västerbotten och i Dalarna. - Vi kan nu entydigt säga att konjunkturuppgången nått de små företagen. Under senaste halvåret har den blivit tydlig. Det återspeglar sig i ökad investeringsvilja, större benägenhet at låna pengar och att man också börjat tänka i banor att anställa mer folk, säger Almis koncernchef Göran Lundwall i en kommentar.

Även i Stockholm märks konjunkturuppgången
Sju av tio Almi-konsulter bedömer att konjunkturen i deras län har förbättrats idag jämfört med för bara ett halvår sedan. Var fjärde bedömer att läget är oförändrat och ett fåtal menar att den blivit sämre. Som jämförelse trodde hälften av konsulterna för ett halvår sedan på en förbättring. Den starkaste konjunkturförbättringen har enligt Almis konsulter skett i Sörmland, Jönköping och Västerbotten. Men även i Västernorrland och i Stockholm har utvecklingen varit stark. I Kalmar län och på Gotland har konjunkturutvecklingen varit mer dämpad.

Överlag ökad investeringsvilja
Åtta av tio konsulter tror att småföretagens investeringsvilja kommer att förbättras under det kommande året. I Sörmland och Dalarna och Blekinge tror samtliga konsulter på en högre investeringsvilja. Även konsulterna i Jönköping, Uppsala och Stockholm är optimistiska. Lite mer dämpade är man i Västmanland och på Gotland där merparten tror på en oförändrad investeringsvilja hos de små företagen. - Det är tydligt att småföretagen i storstadsområdena nu har en betydligt högre investeringsvilja. Det är naturligtvis en spegling av att efterfrågan nu ökar så stabilt att man överväger att investera för tillväxt. Det är också intressant att se att de små länen både i Mellansverige och i Norrland nu nåtts av konjunkturuppgången vilket ökat investeringsviljan, säger Göran Lundwall.

Småföretagen mer benägna att anställa mer folk
Hälften av konsulterna tror att de små företagen kommer att anställa mer personal under det kommande året. Mest benägna är småföretagen i Jönköping, Norrbotten, Östergötland och Dalarna. Mindre benägen är man på Gotland och i Kalmar län.
- Benägenheten att anställa är klart lägre hos de små företagen än viljan att investera i marknadstillväxt. Det kommer i regel senare i konjunkturen och påverkas av hur uthålligt man ser konjunkturförbättringen. Trots det är en majoritet av konsulterna i nio län övertygad om att de små företagen i deras län kommer att anställa mer än tidigare, säger Göran Lundwall.

Småföretagen vill låna mer
Två av tre konsulter bedömer att de små företagens behov av finansiering har ökat idag jämfört med för ett år sedan. Drygt var fjärde bedömer att nivån är oförändrad och 7 % att behovet har minskat. Störst lånebehov hos små företag upplever Almis affärskonsulter i Kalmar, Dalarna, Halland och i norrlandslänet Västerbotten. Även i Örebro och i de tre övriga norrlandslänen är behovet starkt. Ett något mer dämpat behov finns i Kronoberg och i Skåne.

Resultat i länen:
Konjunkturen:
En kraftig majoritet av Almis konsulter anser att konjunkturen har blivit bättre senaste halvåret i Sörmland, Jönköping, Västerbotten, Västernorrland, Stockholm, Skåne, Värmland, Blekinge och Gävleborg.
En hög andel anser att konjunkturen blivit sämre i Kalmar, Gotland och Dalarna.

Investeringsvilja:
En kraftig majoritet tror att småföretagen kommer att investera mer det kommande året i Sörmland, Dalarna, Blekinge, Jönköping, Uppsala, Stockholm, Gävleborg, Örebro, Västra Götaland, Västerbotten, Västernorrland, Skåne och Östergötland.
En hög andel tror att det blir oförändrade eller minskade investeringar i Västmanland, Gotland, Jämtland och Halland.

Nyanställningar:
Fler än hälften av konsulter tror att småföretagen kommer att anställa mer folk under det kommande året i Jönköping, Norrbotten, Östergötland, Dalarna, Västerbotten, Uppsala, Gävleborg, Sörmland och Västra Götaland,
En majoritet tror att småföretagen kommer att anställa lika många eller färre under det kommande året i Gotland, Kalmar, Jämtland, Halland, Kronoberg, Västmanland och Örebro.

Almi Barometern, som genomfördes under oktober innehåller frågor till ca 300 affärsutvecklare i Almikoncernens 21 dotterbolag. Varje konsult har minst 50 pågående företagskontakter var. Undersökningen sker via webbenkät och i samarbete med företagen 5M och Ibisco. Svarsfrekvensen var 73 %.

Almi Företagspartner finns i varje län för att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom att fler nya företag startas, fler innovationer kommersialiseras och fler företag får möjlighet att växa och utvecklas. Almi ägs av stat och landsting och har totalt drygt 500 anställda.

För ytterligare information:
Göran Lundwall, koncernchef ALMI Företagspartner, tel 08 709 89 24, mobil 070 593 21 52.
Presstalesman Carl Fridh, mobil 070 581 64 14.
Kontakta också det regionala ALMI-bolaget.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.