2019-11-29 14:55Pressmeddelande

Konkreta insatser ska bidra till fler aktiva styrelser

Från vänster: Anna Lundmark Lundbergh, Bengt Libäck, Marianne Widström, Frida Johansson och Johanna Svanberg.Från vänster: Anna Lundmark Lundbergh, Bengt Libäck, Marianne Widström, Frida Johansson och Johanna Svanberg.

Skaffa en mentor, utbilda dig i styrelsearbete, skriv ägardirektiv. Råden var många när Almi Värmland, Grant Thornton Värmland, Handelskammaren Värmland, Styrelseakademien Värmland och Testhuset hade seminarium för företagare under Karlstad Business Week.

- Vi ska tillsammans bidra till att 100 värmländska företag går från passivt till aktivt styrelsearbete fram till januari 2021, säger Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland

Statistiken visar att det finns en enorm potential för utveckling. Knappt hälften av de företag i Värmland som har minst fem anställda eller fem miljoner i omsättning har två eller flera ordinarie ledamöter. Samtidigt går förändringarna i omvärlden snabbt och det kan vara svårt att hålla jämna steg med kundernas behov och krav.

- I måna ägarledda bolag tripplar ägaren sina roller och är vd, styrelseordförande och ägare i ett. Mitt bästa tips är att fundera över vilka kompletterande kompetenser företaget behöver för att utvecklas och våga ta in externa ledamöter, säger Bengt Libäck, vd Testhuset. 

Fredagens seminarium samlade ett 50-tal företagare som ville veta mer om hur man gör för att få ett kraftfullt styrelsearbete som bidrar till företagets tillväxt. 

- Intresset för styrelser har ökat de senaste åren.  Styrelseutbildning kan vara ett bra sätt för ägare att våga ta nästa steg och rekrytera ledamöter till den egna styrelsen, tipsar Johanna Svanberg, ordförande i Styrelseakademien, Värmland.

Frida Johansson, vd Handelskammaren Värmland, lyfter också att utbildning kan vara en väg in till ett mer aktivt styrelsearbete. Hon ser att intresset hos Handelskammarens medlemmar ökat för frågorna på senare år. Ett annat tips som lyftes under seminariet är att sätta på pränt vad man som ägare vill med sitt företag.

- Jag ser företagen från insidan i min roll som redovisningskonsult och kan skriva under på att de företagare som gjort någon form av ägardirektiv och tagit in externa ledamöter kommer snabbare framåt, säger Marianne Widström, Grant Thornton.

De fem arrangörerna jobbar utifrån sina verksamheter med att hjälpa företagare att få i gång sitt styrelsearbete. Almi har mentorsprogram och skuggstyrelser för den som vill ”träna” på styrelsearbete. Samtliga initiativtagare jobbar med att öka kunskapen om fördelarna och minska hindren för att ta steget. Redan på måndag bjuds gruppen från seminariet in till en chatt för att fortsätta samtalen.

- I vår senaste mätning där vi djupintervjuade 400 vd:ar om aktivt styrelsearbete och externa ledamöter var det flera som i efterhand ångrar att de inte aktiverat styrelsearbetet tidigare eftersom det gör sådan mätbar nytta, säger Anna Lundmark Lundbergh.

Faktaruta

Bakom initiativet står: Almi Värmland, Grant Thornton Värmland, Handelskammaren Värmland, Styrelseakademien Värmland och Testhuset.

Ur Almis styrelsekartläggning 2019: 

”Undersökningen visar att rekrytering av externa ledamöter i första hand kommer ur vilja att utveckla styrelsearbetet på olika sätt och att växa. Företag som har externa ledamöter säger också i högre grad än övriga företag i undersökningen att de planerar en större satsning inom de kommande två åren och att de ser mycket positivt på hur styrelsen påverkar företaget. Det ena verkar ge det andra. Aktivt styrelsearbete påverkar antalet externa ledamöter positivt och det i sin tur innebär fler kvinnor i styrelsen. Ju mer aktivitet i styrelsearbetet desto större drivkraft och planer för tillväxt.”

Källa: https://www.almi.se/kunskapsbanken/undersokningar/styrelsekartlaggning-2019/


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Anna Lundmark Lundbergh
Vd, Almi Värmland
Anna Lundmark Lundbergh