2020-03-06 12:54Pressmeddelande

Långt till jämställda styrelser i Värmland

Linda Jonsson, vd Advant och Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi VärmlandLinda Jonsson, vd Advant och Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland

När Almi för femte gången presenterar Styrelsekartläggningen för hur könsfördelningen ser ut i styrelser och på vd-nivå i värmländska företag står utvecklingen i princip stilla. Endast 17 procent av styrelseledamöterna är kvinnor och 11 procent av vd:arna. 

- Eftersom forskning visar att mångfald i företag ger tillväxt och goda resultat blir det extra frustrerande att utvecklingen går så enormt långsamt, säger Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland.

Det finns flera skäl till den sneda könsfördelningen. Få företag har ett aktivt styrelsearbete. De som äger företaget sitter också ofta i styrelsen, och eftersom 70 procent av företagen ägs av män blir följden att styrelserna domineras av män. Statistiken visar att knappt hälften av de 2456 företagen i Värmland som omsätter minst fem miljoner eller har fem anställda har minst två ledamöter i styrelsen. En grundförutsättning för aktivt styrelsearbete.

 

- Vi vet genom andra undersökningar att de företag som har ett aktivt styrelsearbete och en mångfald bland ledamöterna också anser att det påverkar företaget positivt. Om fler tog steget och började använda styrelsen som en strategisk resurs skulle vi får en helt annan utveckling, säger Anna Lundmark Lundbergh.

 

För det finns en ljusglimt i den statistik Almi presenterar. Det går att anta att det blir fler kvinnor på nytillkomna platser både när det gäller vd och styrelse. Statistiken visar också att styrelserna blir mer jämställda när vd är kvinna.

 

Advant är ett av de företag som finns bakom den anonyma statistiken för Värmland. Fram tills nyligen var det de tre ägarna, två män och en kvinna, som var ordinarie ledamöter i styrelsen. Förra året gick vd och delägaren Linda Jonsson styrelseprogrammet Styrelsekraft. Det resulterade i en ny syn på hur styrelsen kan bidra till ett företags utveckling.

- Vi har haft en framgångsrik affär i över 12 år nu och har inte sett något behov, men genom Styrelsekraft kunde jag ta med mig nya insikter in i våra ägardiskussioner. Dessutom kände jag att jag i min roll som vd ville utvecklas och ta nästa kliv. Jag hade stött på flera goda exempel där en extern ordförande fungerat som ett bra bollplank till vd, säger Linda Jonsson, vd Advant.

Diskussionerna ledde till att Lena Larsson, ett av Värmlands styrelseproffs, nyligen valdes in som styrelseordförande i Advant.

 

-Jag tror på goda förebilder, att sprida fakta och att utmana gamla sanningar vi har om styrelsens roll och var vi hittar personer som kan bidra till företagets utveckling. Jag hoppas fler tar efter Advants goda exempel, säger Anna Lundmark Lundbergh.  

 

Fakta om Styrelsekartläggningen

 

 

Rikssnitt 2020

Värmland 2020

Värmland 2019

Värmland 2013

Andel företag med minst en kvinna i styrelsen

39 %

35 %

35 %

31 %

Andel kvinnor i styrelser totalt 

19 %

17 %

17 %

15 %

Andel vd:ar, som är kvinna

13 %

11 %

10 %

9 %

 

 

 

 

 

Andel kvinnor av nytillkomna vd-poster 2019 – 2020

22 %

28 %

 

 

 

Styrelsekartläggningen genomförs i år för femte gången. Första Styrelsekartläggningen genomfördes 2013. Rapporten i sin helhet finns på almi.se/om-almi/press/undersokningar. Statistiken omfattar 107 525 aktiebolag. Av de företagen har 56 149 två eller fler ordinarie ledamöter i styrelsen. De antas kunna ha ett aktivt styrelsearbete och därför är det främst de företagen kommenteras i rapporten. 

 

Fakta om Advant

Advant är en Karlstadbaserad kommunikationsbyrå som grundades 2007. I dag har företaget 27 anställda och omsätter 22,5 miljoner. Läs mer på advant.se

 

För mer information kontakta:

Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland, mobil 070 814 93 77

Linda Jonsson, vd Advant, mobil 076-145 18 11 

 

 

 

 

 

 

 

 Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Anna Lundmark Lundbergh
Vd, Almi Värmland
Anna Lundmark Lundbergh