2011-01-20 09:28Pressmeddelande

Lansen får kapitaltillskott på 16 miljoner

Avtal har samtidigt slutits om ytterligare 10 miljoner kronor som skall tillföras bolaget under 2011.

”Kapitaltillskottet skall användas till Lansens fortsatta marknadslansering av olika koncept för övervakning av privat och offentlig egendom samt för individer med särskild hotbild.” säger Johan Sedelius Hörberg, styrelseordförande för Lansen Technology AB och dess moderbolag Emwitech Holding AB.

Lansen Technology i Halmstad är ett högteknologiskt företag som utvecklar och marknadsför trådlösa system för en rad olika kundspecifika övervakningsbehov. Alla system baseras på en gemensam egenutvecklad produktplattform. Den modulära plattformen integrerar olika trådlösa inom- och utomhussensorer och intelligent kamerateknik för övervakning och larm vid inbrott men även skador av annat slag som t ex vattenläckage, brand och fuktproblem. Systemen håller en hög säkerhetsnivå och såväl myndigheter, företag som privata användare återfinns bland slutkunderna. Samtidigt är systemen lättanvända och erbjuder stor flexibilitet för användarna.

Lansens övervakningssystem är det första på marknaden som erbjuder både fjärrstyrning och övervakningsbilder till larmcentral eller via MMS till mobiltelefon. Detta ger möjlighet att snabbt identifiera och därmed tidigt, och med rätt insats, åtgärda eller förekomma skada vilket minskar kostnader och ökar tryggheten för både användare och bevakningspersonal.

”Det är spännande produkter som sticker ut och som vänder sig till en stor och växande marknad, dessutom upplever vi starkt engagemang och kompetens hos personalen, därför valde vi att investera i Lansen.” säger Patrik Hannell, Hannells Holding.

Företagets produkter marknadsförs under varumärket Lansen. Försäljningen sker i huvudsak genom samarbetspartners för olika kundsegment. För närvarande säljs produkterna främst i Sverige, men med en starkare finansiell bas kan bolaget nu höja sin expansionstakt och nå nya marknader i övriga Europa.

” Lansens egenutvecklade larmkoncept har bevisat hög konkurrenskraft inom flera olika marknadsegment vilket skapar förutsättningar för en stark expansion och hög lönsamhet på sikt. Vi ser fram emot att vara med i den fortsatta utvecklingen av bolaget.” säger Håkan Krook, Fund Manager på Almi Invest Västsverige.

Winpoint AB har fungerat som rådgivare till Emwitech Holding i kapitalanskaffningsprocessen.

För mer information kontakta Johan Sedelius Hörberg 0733660741

Om Almi Invest
Almi Invest skapar förutsättningar för entreprenörledda tillväxtföretag att växa genom att på regional basis och tillsammans med andra aktörer på riskkapitalmarknaden investera kapital och kunskap. Almi Invest är organiserat i sju regionalt baserade riskkapitalfonder, varav Almi Invest Västsverige AB är en, och ägs av Almi Företagspartner AB tillsammans med regionala aktörer.
Läs mer på www.almiinvest.se

Om Hannells Holding AB
Hannells Holding AB med ursprung från Industriemballageföretaget Hannells Industrier är ett investmentbolag med ambition att förvärva och utveckla bolag inom olika verksamhetsgrenar. Det kan röra sig om nya eller väletablerade bolag med en stark idé/produkt, och viktigt är att bolagen har en stark förankring på orten där de är verksamma, i branschen de jobbar i, och att bolagen har ett starkt ägarengagemang. Utöver ägandet i ett antal bolag förvaltar Hannells också ett fastighetsbestånd i Falkenberg och i Danmark. Ägare till Hannells Holding AB är Patrik Hannell.
Läs mer på www.hannells.se


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.