2022-11-14 07:00Pressmeddelande

Laserkraft sparade 520 000 kWh med energieffektivisering

Projektet Inkomst 4.0 har visat att industrins elförbrukning går att reducera påtagligt, men då måste man mäta och analysera noga.

- Vår insats med energieffektivisering kan bli avgörande för många företags överlevnad. Just nu genomförs mätningar på tolv företag i länet och det går alltid att göra besparingar, ofta med enkla medel. På Laserkraft i Bredaryd har man kunnat spara in ca 520 000 kWh på årsbasis, vilket motsvarar 27 normalstora villors årsbehov, säger Stefan Frylebäck, projektledare för projektet Inkomst 4.0.


Vanliga energitjuvar på industrier kan vara läckande tryckluftsanläggningar men också maskiner som står i standby-läge under nätter och helger. Genom digital mätning kan man analysera förbrukningen, upptäcka energitjuvar och reducera energikostnaderna.

Det är tydligt att energieffektivisering inte är en engångsaktivitet, utan något man måste göra regelbundet. Helst kontinuerligt om man ska fånga alla avvikelser. Mikael Norin, HR-chef/produktionsteknik på Laserkraft, upptäckte en stor tryckluftsläcka direkt när den uppstod, med hjälp av mätningarna.

- Vi såg på diagrammen att en kompressor gick för fullt hela tiden, vilket inte är normalt. En ventil hade hakat upp sig och det blåste för fullt i kompressorrummet och eftersom man inte besöker det rummet så ofta hade det tagit lång tid att upptäcka utan mätning.

Man upptäckte också att maskinerna ofta hade onödigt mycket stillestånd. Den stora årsbesparingen på 520 000 kWh har man gjort genom att låta maskinerna arbeta effektivare. Istället för att låta dem vara igång dygnet runt har man med bättre planering lyckats ta bort drygt en tredjedel av maskintiden, men ändå producera lika mycket.
Det har gett en reducerad energiförbrukning på ca 40%. Genom att dessutom passa på att lägga produktionen enbart på kväll och natt när elenergin är som billigast har man kunnat spara ännu mer i pengar.

- Almi har varit en stor hjälp för oss, elmätning från Inkomst 4.0-projektet har gett oss ett mycket kraftfullt verktyg för att reducera elförbrukningen, säger Mikael Norin.


Hydal Aluminium Profiler i Vetlanda deltar också projektet. Vd Petra Olsson berättar hur man har jobbat med energieffektivisering:

- Vi går igenom produktionen maskin för maskin och reducerar årsförbrukningen i snitt med 4 000 kWh per maskin genom att stänga av maskiner helt när de inte producerar. Vi har bara hunnit skrapa på ytan, men med hjälp av analyserna ser vi tydligt att potentialen är stor. Det är extra glädjande att detta också har sporrat medarbetarna att jaga kilowattimmarna, jakten på eltjuvar engagerar.

           

Mikael Norin                                             Petra Olsson

 

Om Inkomst 4.0
Almi Jönköping driver projektet Inkomst 4.0 som syftar till att stärka länets industriföretag genom att öka sin mognad inom digital industrialisering. På så vis stärks framtidens konkurrenskraftiga företag.

Projektet Inkomst 4.0 finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF), Tillväxtverket och Region Jönköpings län.

Läs mer om projektet här: www.inkomst40.se


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Stefan Frylebäck
Projektledare Inkomst 4.0
Stefan Frylebäck
Projektledare Industriell digitalisering