2010-11-29 10:00Pressmeddelande

Litet Göteborgsföretag i Sävedalen kan revolutionera hela gruvindustrin

null

Det lilla Göteborgsföretaget Minalyze kan komma att revolutionera gruvindustrin. Man har tagit fram ett patentsökt analysinstrument som gör att man redan på plats vid provborrningarna kan få snabba svar vad mineralproverna innehåller.

Det kan spara veckor i väntetid och därmed miljoner för gruvbolag och prospekterings-företag.

– Istället för att behöva vänta i två till sex månader får man svar på 20 minuter, säger Annelie Blomdahl, VD för företaget.

– En smart lösning på ett stort problem, säger ALMI Västs innovationsrådgivare Ola Rynge. Minalyze teknik har utvecklats från forskning vid Chalmers och med stöd från ALMI Företags-partner Väst.

Allt material kan analyseras omedelbart

Ett av de största problemen vid gruvprospektering är de långa väntetiderna på provresultat. Det nålsögat har Göteborgsföretaget Minalyze tagit fram en banbrytande lösning för. Man har kombinerat en känd och beprövad röntgenteknik med ett egenutvecklat patentsökt hölje för Minalyze styr- och positioneringssystem. På så vis kan man radikalt korta ledtiden för provtagning från i värsta fall ett halvår till 20 minuter. Analysen görs dessutom på plats med ett användarvänligt instrument.

- Med vårt system kan befintlig personal analysera allt material omedelbart, säger Annelie Blomdahl.

Almi: En smart lösning på ett stort problem

Ola Rynge är innovationsrådgivare hos ALMI Väst och har arbetat med Minalyze från ett tidigt stadium.

– Jag vill peka på enkelheten i affärslösningen, en smart lösning på ett stort problem, säger han. Styrkan är att företagets kunder snabbt kan utvärdera om det är värt att prospektera eller om man ska lämna utvinningen. Man optimerar processen helt enkelt. Det är rätt i tiden nu när efterfrågan på mineraler ökar i världen och prospekteringarna tar fart. Dessutom har man tillgång till expertis och då inte minst från Chalmers, fortsätter han.

I Sverige provborras 48 mil om året

I första steget kommer Minalyze att bearbeta de svenska och finska marknaderna. Bara i Sverige provborras 20 mil om året. I och med att metallpriserna ökar starkt ökar också intresset för utvinning. Det betyder att både prospekteringsföretag och gruvbolag är intressanta kunder för Minalyze. Eftersom en provborrning kostar ca 1000 kronor per meter och ett genomsnittshål är ca 500 meter innebär snabba provsvar en stor kostnads-inbesparing om väntetiden kan kortas. I ett senare skede kommer också världsmarknaden att vara öppen för Minalyze och då inte minst i Latinamerika och Afrika samt i Kanada och Australien. Potentialen för Minalyze utrustning internationellt bedöms ligga på 14 miljarder kronor. En rimlig andel av den marknaden på en tiondel skulle leda till en miljardomsättning för företaget om ett antal år.

Chalmers Entreprenörskola och Venture Cup Väst

Minalyze analysinstrument har utarbetats tillsammans med bl.a. teknikkonsulten Gunnar Christiansson. Vid sidan av VD Annelie Blomdahl ansvarar Mikael Arthursson för den tekniska utvecklingen. De båda har utbildats vid Chalmers Entreprenörskola och Minalyze utsågs till en av de bästa affärsidéerna i Venture Cup Väst 2009/10.

För ytterligare information

Annelie Blomdahl, VD, Minalyze, mobil 070 241 69 19

Ola Rynge, innovationsrådgivare ALMI Väst, tel. 031 779 79 27

Om Almi

Almi erbjuder lån, riskkapital och rådgivning i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Visionen är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Det kan gälla en idé om en ny produkt eller tjänst, att starta ett nytt företag eller att utveckla ett befintligt företag. Almi ägs av staten tillsammans medregionala ägare och finns nära kunderna med 40 kontor över hela landet.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.