2020-04-22 09:35Pressmeddelande

Louise Törnefalk Svanqvist ny ordförande i Almi Värmland

Louise Törnefalk Svanqvist. Foto: Fredrik Karlssson/Solsta FotoLouise Törnefalk Svanqvist. Foto: Fredrik Karlssson/Solsta Foto

I tisdags utsågs Louise Törnefalk Svanqvist till ny ordförande i Almi Företagspartner Värmland. Louise har lång erfarenhet av att själv driva eget företag och att leda små och stora bolag. Hon känner också väl till Almis verksamhet och har därmed de kunskaper och insikter som krävs för att leda Almis styrelse framåt.

Louise driver sedan nio år tillbaka eget företag och har tidigare varit vd för såväl mindre, lokala företag som större, värmländska bolag med internationella ägare. Att driva styrelsearbete är något hon är riktigt vass på och hon har idag 12 aktiva uppdrag, både som styrelseledamot och ordförande. För ett år sen blev hon invald i Almi Värmlands styrelse som ledamot och tar nu alltså över som ordförande.

– Jag är själv aktiv i det värmländska näringslivet och har en sälj- och marknadsorienterad profil som jag hoppas kan bidra till att stärka Almis varumärke och området affärsutveckling. Jag ser att min bakgrund passar bra med Almis uppdrag, säger Louise Törnefalk Svanqvist.  

Louise har själv varit mentor genom Almis mentorprogram och betonar Almis viktiga roll, nu mer än någonsin.

- Som oberoende part kan vi på Almi ta större risker finansiellt vilket gör att vi kan hjälpa fler företagare. I dessa tider krävs extraordinära insatser och jag tror Almi fyller en viktig roll.

Så vad ser den nya ordföranden mest fram emot?

- Mycket! Jag ser fram emot att tillsammans med Almis kompetenta medarbetare få vara med och bidra och stärka det värmländska näringslivet och att hjälpa fler företag att klara av att ha en fortsatt hållbar tillväxt.

Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland, är nöjd över valet av en ny ordförande i styrelsen.

- Louise har de kunskaper och insikter om företagande som krävs för att möta Almis behov och bidra i vår fortsatta utveckling, säger Anna Lundmark Lundbergh.

Fakta Almis styrelseledamöter idag

Louise Törnefalk Svanqvist
Fereshteh Jalayer Hess, vice ordförande
Tomas Riste
Henrik Lindblom
Karin Edner
Eva SjöbergOm Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Anna Lundmark Lundbergh
Vd, Almi Värmland
Anna Lundmark Lundbergh