2017-07-05 07:31Pressmeddelande

Många företag vill växa

Svenska företag har stora tillväxtambitioner, 84 procent vill växa i någon grad. Men tillväxtviljan skiljer sig åt mellan olika delar i landet. Det framgår av en tillväxtkartläggning av små och medelstora företag som genomförts på uppdrag av Almi Företagspartner.

En klar majoritet av svenska små och medelstora företag har en ambition att växa, 84 procent svarar att man vill växa i någon grad. Nästan hälften av dessa, 48 procent, har en hög eller mycket hög ambition att växa.

Störst är tillväxtviljan i Kronobergs län, följt av Jönköping, Östergötland och Stockholm.

Flest företag med skalbara affärsidéer, d.v.s. att affärsmodellen kan hantera en ökad produktion och expansion till en låg merkostnad, finns i Skåne.

Storleken på företaget styr tillväxtambitionerna. Företag med två eller fler anställda har tillväxtambitioner i högre grad jämfört med enmans företag. Av de företag som vill växa uppger 60 procent att man också vill öka antalet anställda inom en treårsperiod. Företag som inte vill växa anger att företagsledaren har hög ålder eller andra verksamheter som orsak. Ytterligare en viktig orsak är en ovilja att anställa.

Av företag med hög till mycket hög ambition att växa har 18 procent behov av stöd i form av affärsutveckling. De områden dessa företag anser viktigast att utveckla är Marknad/försäljning och att effektivisera rutiner/produktion.

Innovationstakten är hög i svenska företag, 38 procent av företagen har under de senaste tre åren lanserat en ny eller väsentligt förbättrad produkt eller tjänst på marknaden. Nystarts- och enmans företag har i lägre grad än andra företag nyligen lanserat en ny eller förbättrad produkt/tjänst. 42 procent av företagen uppger att de, under de kommande tre åren, har för avsikt att lansera en ny eller väsentligt förbättrad produkt eller tjänst på marknaden.

Det finns en stor potential för ökad svensk export. 24 procent av företagen exporterar idag. Av de som inte har export uppger 42 procent att det finns en potential för företagets produkter/tjänster på en internationell marknad.

De flesta företagen, 76 procent, har inte behov av ytterligare finansiering. Detta gäller särskilt för nystarts- och enmans företag. Av de företag som har finansieringsbehov upplever 43 procent det som svårt att få finansiering.

Det största hindret att växa för företag med hög till mycket hög ambition att växa är att hitta rätt kompetens.

  • Det är bara att konstatera att Tillväxtviljan är hög hos svenska företag. Många av dessa kommer att kunna växa helt med egna resurser och kompetens. Men det finns också en stor del som efterfrågar både finansiering och affärsutveckling. Många av företagen kan också behöva en ”knuff” i rätt riktning för att göra verklighet av den potential som finns i företaget. Här har Almi en mycket viktig roll att fylla, säger Lars Mårdbrant, Kommunikationsdirektör på Almi.

Om undersökningarna

Undersökningen har genomförts under perioden mars – juni 2017 av CMA Research AB på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 1 943 vd:ar över hela landet.

Läs Almis Tillväxtkartläggning, juli 2017 »

http://www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar/

Se presentation i Almedalen

https://almi.solidtango.com/watch/8mw0249d

För ytterligare information kontakta:

Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi Företagspartner, tel 070-314 34 34.

Om Almi

Almi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och en skalbar affärsidé. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 50 kontor över hela landet.

Om Almi Invest

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.