2012-10-30 08:00Pressmeddelande

Marknadsföringstjänst för en global marknad får investering

Marknadsföringstjänsten PromoBucket gör en spinn-off från reklambyrån Navii. I samband med det går Almi Invest och 1:a Västmanlandsfonden in som externa investerare.

- Vi har varit i den här branschen ett antal år, och observerat och sett vad alla andra gör. Vi har bestämt oss för att göra motsatsen, säger Alex Kheirmand, VD. Medan alla tävlar om att fylla sina lösningar med funktioner som inte används, fokuserar vi på kunden och deras önskemål. Med PromoBucket paketerar vi om våra tankar till en SaaS-lösning för att nå en bredare publik, och kunna skala tjänsten och företaget mycket snabbare.

- PromoBuckets marknad drivs av tre stora trender; företag söker effektivisera sin hantering av marknadsmaterial, varumärkesansvaret finns centralt men marknadsmaterialet produceras lokalt och samtidigt ökar acceptansen att använda externa molntjänster för olika ändamål i verksamheten, säger investeringsansvarig Johan Crona. Allt detta driver efterfrågan på molntjänster inom trycksaksproduktion och hantering av marknadsmaterial.

- Vi investerar i bolaget för att vi tror starkt på grundarteamet. Deras passion, kompetens och vilja att förändra en konservativ bransch. Med sin skalbara tjänst, PromoBucket, har bolaget goda förutsättningar att möta efterfrågan på en global marknad, säger investeringsansvarig Petra Palmgren Lindwall. Bolaget tillämpar kunddriven produkt- och affärsutveckling vilket vi tror är en stor framgångsfaktor för att lyckas.

Kontakt:

PromoBucket - Johan Tervald, johan@promobucket.com, 070-424 24 34 Almi Invest – Johan Crona, johan.crona@almiinvest.se, 073-984 31 35 1:a Västmanlandsfonden – Petra Palmgren Lindwall, petra@vastmanlandsfonden.com, 073-4315400

Om PromoBucket

PromoBucket riktar sig mot reklambyråer och dess slutkunder i SME segmentet. Tjänsten underlättar för anställda och leverantörer att komma åt marknadsmaterial och kunna redigera det på ett enkelt sätt. Produkten är en SaaS lösning inom Brand Asset Management och Web to Print, och samlar ett företags varumärkestillgångar, grafiska profil och marknadsmaterial på ett ställe. Den ger användare möjlighet att skapa, redigera och beställa marknadsmaterial från en central hub – utan krav på tidigare erfarenhet inom design eller tryck. www.promobucket.com

Om Almi Invest

Almi Invest skapar förutsättningar för entreprenörledda tillväxtföretag att växa genom att på regional basis och tillsammans med andra aktörer på riskkapitalmarknaden investera kapital, kompetens och nätverk. Almi Invest är organiserat i sju regionalt baserade riskkapitalfonder och ägs av Almi Företagspartner AB tillsammans med regionala aktörer. www.almiinvest.se

Om 1a Västmanlandsfonden

1:a Västmanlandsfonden är en regional riskkapitalfond som katalyserar utvecklingen och tillväxten av kunskapsintensiva företag i Västmanland genom tillförsel av kapital och ägarengagemang. 1:a Västmanlandsfonden saminvesterar i entreprenörsledda företag verksamma i tidig tillväxtfas. www.vastmanlandsfonden.com

Om Almi

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser - från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.