2017-10-16 07:53Pressmeddelande

Möt årets miljö- och näringslivspristagare i Norrbotten

Möt årets miljö- och näringslivspristagare

Den 18 oktober är det prisutdelning i samband med regionfullmäktiges möte i Luleå. Det är Almi Företagspartner Nord tillsammans med Region Norrbotten som delar ut Norrbottens miljöpris och näringslivspris. Region Norrbotten delar även ut det interna miljöpriset till sin egen personal.

Tid: onsdag 18 oktober, klockan 10.30
Plats: VIP-matsalen i Regionhuset, Luleå

Medverkar vid presskonferens gör pristagarna samt representanter från Almi Företagspartner Nord, Niklas Jonsson, VD, och Hans Å Strandberg affärsrådgivare. Representanter från Region Norrbotten är Bertil Frankkila, miljöledare och Kenneth Sjaunja, projektsamordnare.

Miljöpriset är instiftat av Region Norrbotten och delas ut för 21:a gången. Prissumman på 50 000 kronor ges till företag eller organisationer som arbetar aktivt och framåtsträvande med miljöarbete i länet. Från och med 2009 samverkar Region Norrbotten med Almi Företagspartner Nord och priset har fått namnet Norrbottens Miljöpris.

Region Norrbottens interna miljöpris på 25 000 kronor delas ut för tionde gången. Priset går till en enhet eller enskild person som på ett tydligt sätt tagit initiativ till och ansvar för ett framåtsyftande miljöarbete.

Almi och Region Norrbottens näringslivspris delas ut för 34:e gången. Prissumman på 50 000 kronor tilldelas en företagare som på ett föredömligt sätt utmärkt sig.

Efter prisutdelningarna hålls en presskonferens i VIP-matssalen i Regionhuset, Luleå.

Välkomna!

Kontaktpersoner
Namn: Bertil Frankkila
Titel: Miljöledare
Telefonnummer: 0920-28 42 34, 070-359 16 03

Namn: Kenneth Sjaunja
Titel: EU-projektsamordnare
Telefonnummer: 0920-28 46 40, 070-532 04 51

Namn: Hans Å Strandberg
Titel: Affärsrådgivare, Almi
Telefonnummer: 0920-379 33, 070-586 79 33

Om Almi

Almi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och en skalbar affärsidé. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 50 kontor över hela landet.

Om Almi Invest

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.